Schermafbeelding 2016-07-15 om 14.44.57.png

Startinformatie in het Strafproces

Dinsdag 13 maart 2018 | 10.00 - 16.15 uur

PO-punten: 5 | € 375,- excl. BTW

Docent: Sven Brinkhoff

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de manier waarop startinformatie wordt verzameld. De strafadvocaat wordt een stevig handvat geboden om effectief verweer te kunnen voeren op de betrouwbaarheid van startinformatie en de rechtmatigheid van de verkrijging ervan. De (zittings)rechter krijgt een handvat aangereikt om adequaat te reageren op verweren over startinformatie. Ten slotte is deze cursus nuttig voor onder meer de politie, omdat inzicht wordt gegeven in wat de rechtsregels zijn rondom startinformatie en een inkijk wordt gegeven in de manier waarop startinformatie een rol speelt in het strafproces. 

Lees verder > 


index.jpg

Specialisatieopleiding Faillissementsfraude

Start 15 maart 2018 - december 2018

PO-punten: 36 | € 2.500 - 3.150 excl. BTW

Deze Specialisatieopleiding is gericht op het bevorderen van de integrale aanpak van faillissementsfraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders. De bijeenkomsten worden verzorgd door gerenommeerde sprekers uit verschillende disciplines en vakgebieden met oog voor zowel nationale als internationale aspecten. Tijdens de opleiding is duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De Specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet in het geven van praktische tips en wenken. Naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van faillissementsfraude is de doelstelling tevens uitbreiden van netwerken en kennisuitwisseling. 

Lees verder >


Schermafbeelding 2016-07-15 om 12.25.30.png

Gebakken lucht: Strafrechtelijke & Civielrechtelijke Aspecten van Beleggingsfraude

Donderdag 22 maart 2018 | 14.00 - 18.30 uur

PO-punten: 4 | € 275,- excl. BTW

Docent: Joost Tonino

De focus binnen deze cursus is gericht op de wet- en regelgeving die specifiek op beleggingsfraude van toepassing is, de strafrechtelijke handhaving van beleggingsfraude, de toezichts- en handhavingsmogelijkheden van de financiële toezichthouders (AFM en DNB) en de positie van de gedupeerde belegger.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2016-07-15 om 12.25.30.png

Bestuurlijke boete: praktisch benaderd vanuit bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief

Dinsdag 17 april 2018 | 10.00 - 17.30 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docenten: Christien Saris & Marleen Velthuis

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de meest belangrijke thema's die bij de beoordeling van de bestuurlijke boete spelen. De docenten behandelen deze thema's aan de hand van jurisprudentie en ervaringen uit de praktijk. Daarbij worden de thema's vanuit zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke optiek benaderd. De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod: bewijs, verwijtbaarheid, evenredigheid en begrippen als cautie, opzet en feitelijk leidinggeven. Tijdens de cursus worden tevens praktische tips gegeven hoe om te gaan met een dreigend boetetraject.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2016-07-15 om 12.26.19.png

Basiscursus Privacy- & gegevensbescherming

Donderdag 26 april 2018 | 9.45 - 17.15 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docent: prof. mr. G-J. (Gerrit-Jan) Zwenne

Tijdens deze cursus komen de ‘basics’ van privacy- en gegevensbeschermingsrecht aan bod. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van dit rechtsgebied en de nationale en internationale kaders waaraan in de praktijk betekenis toekomt: met welke toezichthouders we te maken hebben en welke rechterlijke colleges, en hoe nationale en Europese regels zich tot elkaar verhouden. Vervolgens wordt ingegaan op de reikwijdte en werkingssfeer van de wet- en regelgeving en welke verplichtingen daaruit voortvloeien, en welke sancties kunnen volgen als niet daaraan wordt voldaan.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 09.56.19.png

Civiele aanpak van faillissementsfraude

Donderdag 17 mei 2018 | 10.00 - 17.00 uur 

PO-punten: 6 | € 575,- excl. BTW

Deze bijeenkomst staat in het teken van de civiele aspecten van faillissementsfraude. Allereerst komen de beginselen uit de Faillissementswet en van het faillissementsrecht aanbod, waaronder de vereisten van de Pauliana. Vervolgens wordt ingegaan op de diverse middelen die de Faillissementswet de curator (al dan niet via de rechter-commissaris) biedt om adequaat en efficiënt informatie te achterhalen en veilig te stellen. Daarna komt een rechter-commissaris aan bod die vertelt over de rol van de RC in faillissementsfraudezaken, de middelen die hem/haar ter beschikking staan en de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor zijn/haar rol. Tot slot wordt ingegaan op de curator en het strafproces.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 17.51.10.png

Cryptovaluta & Strafrechtelijke Implicaties

Vrijdag 18 mei 2018 | 13.45 - 17.15 uur (met borrel na afloop)

PO-punten: 3 | € 175,- excl. BTW

Sprekers: Maarten van der Zwan, Kim Helwegen en Noud van Gemert

Er is de laatste tijd veel te doen rondom cryptovaluta. Niet alleen de fluctuerende koers houdt de gemoederen bezig, ook de actieve opsporing en vervolging van strafbare feiten die met behulp van cryptovaluta zijn gepleegd. Cryptovaluta lijken dan ook steeds meer in het vizier van diverse opsporingsinstanties te zitten. Zo richten het AMLC, de FIOD en het Openbaar Ministerie zich na bitcoincashers en bitcoinminers nu ook in toenemende mate op bitcoinmixers. Tijdens dit seminar zullen de sprekers aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente jurisprudentie inzicht bieden in de wondere wereld van cryptovaluta en de strafrechtelijke implicaties ervan bespreken. Aan bod komen onder meer de werking van cryptovaluta, de fiscale en juridische kwalificatie en de recente bestrijding van crimineel gebruik van cryptovaluta waaronder bitcoins, bitcoinminers, bitcoincashers en bitcoinmixers.

Lees verder > 


1493111559548.png

Witwas Trends

Donderdag 24 mei 2018 | 10.00 - 17.30 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docenten: Greetje Bos, Alexander de Swart en Rickert Ahling

De bestrijding van witwassen geniet in Nederland al jaren een hoge prioriteit van opsporingsdiensten en beleidsmakers. Zo zien we een nog altijd een groeiend aantal witwaszaken bij de strafkamers. Deze cursus belicht de meest relevante en recente trends op anti-witwas gebied. De cursus wordt verzorgd door een drietal ervaren sprekers die het onderwerp belichten vanuit zowel het Openbaar Ministerie/opsporing als de advocatuur.

Lees verder >


Schermafbeelding 2017-12-28 om 09.51.56.png

Congres Milieustrafrecht

Donderdag 31 mei 2018 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 300 - € 450 excl. BTW

Het milieustrafrecht krijgt steeds meer aandacht nu de bescherming van het milieu aan terrein wint. De afgelopen jaren hebben veranderingen in wet- en regelgeving zich in rap tempo opgevolgd. Daarnaast worden steeds vaker bedrijven en particulieren vervolgd voor een veelheid aan milieuovertredingen. Tijdens dit congres staan de ontwikkelingen ten aanzien van dit vakgebied centraal. 

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 09.51.56.png

Piketcursus Strafrecht

Vrijdag 8 juni 2018 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 375,- excl. BTW

Docenten: Alrik de Haas, Philip Vijfhuize en Vincent Borninkhof

Deze (interactieve) piketcursus is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. De cursus is praktisch ingestoken: cursisten worden handvatten aangereikt van ervaren sprekers. Gedurende de hele cursus is de rode draad de bril van de strafrechtadvocaat. 

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 09.56.19.png

Faillissementsfraude: Bankbreukdelicten, strafrechtelijke vervolging, verweren & strategieën

Donderdag 28 juni 2018 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. BTW

Tijdens deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de bankbreukdelicten. Daarbij wordt ingegaan op zowel de oude wetgeving als de veranderingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Daarbij passeren ook de toepasselijke faillissementsrechtelijke normen de revue. Tijdens de cursus komt zowel het perspectief van de verdediging (strafrechtadvocatuur) als die van het Openbaar Ministerie aan bod. Besproken worden de handvaten die de nieuwe wetgeving de opsporing biedt, maar ook waar mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën mogelijk en wenselijk zijn. 

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 09.56.19.png

Internationale bevoegdheden van de curator &
asset tracing bij Faillissementsfraude

Donderdag 30 augustus 2018 | 10.00 - 17. 00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. BTW

Tijdens deze cursus komen de internationale bevoegdheden van de curator, zowel binnen de Insolventieverordening als daarbuiten, aan bod. Daarnaast passeren de mogelijkheden tot asset tracing - door zowel het Openbaar Ministerie als de curator - de revue.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 17.51.10.png

Juridische aspecten van Internetrechercheren

Vrijdag 7 september 2018 | 13.30 - 17.00 uur

PO-punten: 3 | € 199,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Tijdens de cursus wordt een korte inleiding over internetrechercheren gegeven. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de bronnen waarvan gebruik kan worden gemaakt. Vervolgens wordt uitgelegd wordt op welke manier het vergaren van gegevens van internet een inmenging vormt op grondrechten en mensenrechten. Aan de hand van het ‘protocol internetonderzoek’ van gemeenten worden de grenzen van het internetrechercheren voor gemeenteambtenaren uitgelegd. Daarbij wordt ook aandacht besteed wanneer een officier van justitie bij het onderzoek moet worden betrokken. Daarnaast wordt uitgelegd wat de grenzen zijn voor internetrechercheren voor opsporingsambtenaren. Ook het gebruik van undercover opsporingsmethoden op internet wordt besproken.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 17.51.10.png

Cybercrime: ins & outs

Vrijdag 21 september 2018 | 10.00 - 17.00 uur 

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Door de ontwikkelingen op het gebied van ICT is een nieuwe vorm van criminaliteit ontstaan. Het inbreken in computers (computervredebreuk) en het daarbij wijzigen van gegevens en het verstoren van de werking (fraude, sabotage, virussen), het schenden van de intellectuele eigendomsrechten, van geheimen en privacy (diefstal, heling, aftappen), het verspreiden van schadelijke informatie (uitingsdelicten, kinderpornografie e.d.) vormen hiervan belangrijke voorbeelden. Tijdens deze cursus komen alle ins and outs terzake de strafrechtelijke aanpak van cybercrime en de verdediging in cybercrimezaken aan bod. 

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 09.51.56.png

Getuigenverhoren 

Vrijdag 28 september 2018 

Binnenkort volgt meer informatie! 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 17.51.10.png

Wet computercriminaliteit III

Vrijdag 5 oktober 2018 | 13.30 - 17.00 uur

PO-punten: 3 | € 199,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Er is veel te doen om de Wet computercriminaliteit III. Op dit moment is deze wet nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Zowel de politiek als de opsporing dringen echter aan op het snel aannemen van de wet. De verwachting is dat deze de opsporing van cyberdelicten en de vervolging van cybercriminelen aanzienlijk zal versterken. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van de Wet computercriminaliteit III en de gevolgen voor de praktijk. 

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 09.56.19.png

Faillissementsfraude: Fiscale aspecten & De rol van de FIOD / Belastingdienst

Donderdag 11 oktober 2018 | 10.00 - 17. 00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. BTW

Tijdens deze bijeenkomst wordt een kijkje gegeven in de keuken van de Belastingdienst en zal worden ingegaan op de rol en het belang van de fiscus bij de bestrijding van faillissementsfraude. In principe heeft de Belastingdienst geen directe betrokkenheid bij de strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude. Dat is anders waar het gaat om de civiel- en fiscaalrechtelijke aanpak. Tijdens deze bijeenkomst zal dan ook nader worden beschouwd welke activiteiten de Belastingdienst in dat kader onderneemt met betrekking tot faillissementsfraude. Denk hierbij aan de mogelijkheden van de Belastingdienst tot het instellen van een onderzoek naar mogelijke malversaties. Aan bod komt over welke informatie de Belastingdienst beschikt, maar ook wie wat doet binnen deze dienst en waar aanspreekpunten te vinden zijn. In het verlengde daarvan wordt de samenwerking tussen fiscus en de andere stakeholders behandeld. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van de FIOD bij faillissementsfraude, meer in het bijzonder die van de Coördinatiegroep faillissementsfraude en het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 17.51.10.png

Jurisdictie in Cyberspace

Vrijdag 9 november 2018 | 13.30 - 17.00 uur

PO-punten: 3 | € 199,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Cybercrime werpt interessante vragen op met betrekking tot jurisdictie. De belangrijkste en meest urgente vragen zijn (1) wanneer een staat rechtsmacht mag aannemen bij cybercrime en (2) waar de juridische grenzen liggen van grensoverschrijdend digitaal onderzoek. In deze cursus wordt eerst een korte introductie gegeven van cybercrime om de problematiek te schetsen. Vervolgens wordt aan de hand van casussen nagegaan wanneer rechtsmacht kan worden aangenomen bij cybercrime. 

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 09.51.56.png

Basiscursus Bestuursrecht voor Toezichthouders

De tweedaagse Basiscursus bestuursrecht voor toezichthouders geeft kennis en inzicht in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de functie die deze wet heeft. In het bijzonder bij de taakvervulling (bevoegdheden, rol) van de toezichthouder en andere met de uitvoering van de wetgeving belaste medewerkers die werkzaam zijn bij een bestuursorgaan. Bovendien wordt inzicht gegeven in de systematiek, samenhang en causaal verband tussen de Awb en bijzondere wetten die de medewerker van de omgevingsdienst uitvoert. Tevens wordt de cursist bekend gemaakt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die van evidente betekenis zijn in de uitoefening van de dagelijkse praktijk.

Lees verder >


Expertise Bijzonder Strafrecht

Doorlopend | PO-punten: 60

Het financieel economisch strafrecht is een bijzondere tak van sport. Het vergt van betrokkenen bij dergelijke (straf)zaken, in de rol van advocaat, officier van justitie, rechter(commissaris) dan wel als opsporingsambtenaar/toezichthouder specifieke kennis en kunde.

Voor degenen die zich (verder) willen specialiseren op dit vakgebied is de 'Expertise Bijzonder Strafrecht' in het leven geroepen. 

Lees verder >