Back to All Events

Fiscale Fraude: Eerste Hulp bij FIOD-onderzoeken

  • Restaurant Barlow Plein 15-16 Den Haag (map)

Bij de opsporing en vervolging van fiscale delicten wordt steeds vaker de accountant of de adviseur betrokken. De adviseur of accountant neemt hierbij niet alleen de rol aan van getuige, maar kan ook verdachte zijn. Tijdens dit seminar wordt besproken met welke strafrechtelijke aspecten een accountant/adviseur bij de advisering rekening dient te houden en komt aan bod wat diens rechten en plichten zijn in het geval de opsporingsdiensten op de stoep staan.

Aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden zullen praktische handvatten worden gegeven. Hierbij zal onder meer antwoord op de volgende vragen worden gegeven:

  • Welk risico kunt u als accountant/adviseur lopen?
  • Wanneer bent u verdachte, wanneer getuige?
  • Hoe te handelen bij een bezoek dan wel verzoek van de FIOD of het Openbaar Ministerie?
  • Bent u als accountant/adviseur verplicht te allen tijde mee te werken en stukken uit te leveren: wanneer wel en wanneer niet?
  • Hoe dient u te handelen tijdens een verhoor bij de rechter-commissaris?
  • Aan de toepassing van welke dwangmiddelen kunt u als accountant/adviseur worden onderworpen?

Klik hier voor het volledige programma.