Back to All Events

Bestuurlijke Boete Praktisch Benaderd

  • Barlow Plein 15-16 Den Haag (map)

De bestuurlijke boete heeft sinds de invoering ervan in 2009 een prominente plaats verworven in het handhavingsarsenaal. Binnen het bestuurs(straf)recht geldt deze inmiddels als de “belangrijkste” sanctie. Met deze cursus wordt inzicht geboden in de bestuurlijke boete als handhavingsmodaliteit. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de actualiteiten en de eerste ervaringen met het “nieuwe bestuursprocesrecht” komen aan bod. In het tweede deel van de cursus zal uitgebreid worden ingegaan op de invloed vanuit Brussel (Europese Unie) en Straatsburg (EHRM) op het Nederlandse bestuursrecht alsook de betekenis van het EVRM en het Handvest en de consequenties voor het bestuursrecht.

PO-punten: 4 | € 295,- excl. BTW