Back to All Events

WWFT & Witwassen

  • Barlow Plein 15-16 Den Haag (map)

“De preventie van witwassen en financieren van terrorisme is een dynamisch proces. Criminelen verzinnen steeds nieuwe manieren om door misdaad gegenereerde inkomsten te integreren in de legale economie. Dit noodzaakt tot periodieke aanvulling en aanpassing van wet- en regelgeving”, aldus de toelichting bij de wijzigingen op en aanvullingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), welke wet per 1 januari 2013 ingrijpend is veranderd. 

De inkt van de gewijzigde Wwft was echter nauwelijks droog toen op 5 februari 2013 twee, met elkaar samenhangende, commissievoorstellen verschenen. Het eerste voorstel ziet op de op dit moment in aantocht zijnde 4e Antiwitwasrichtlijn. Deze richtlijn heeft als belangrijkste doel de in februari 2012 overeengekomen aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) in de Europese context toe te passen. Daarnaast stelt de Commissie enkele wijzigingen voor die verder gaan dan de FATF-standaard, mede op basis van een evaluatie van de huidige (3e) Antiwitwasrichtlijn. Het tweede voorstel betreft een voorgenomen herziening van de Verordening (EG) nr. 1781/2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler. 

Tijdens deze cursus zal aandacht worden besteed aan de gevolgen voor de praktijkvoering in de Nederlandse advocatuur van de per 1 januari 2013 gewijzigde Wwft. Daarnaast zullen ook de te verwachte consequenties van de eerder genoemde commissievoorstellen worden behandeld. 

In dat kader komen o.a. de navolgende onderwerpen aan de orde:

  • Soorten diensten: toepasselijkheid van de bepalingen uit de WWFT op de advocatuur;
  • Cliëntenonderzoek: vereenvoudigd, standaard en verscherpt;
  • Melding van ongebruikelijke transacties;
  • Gevolgen van niet voldoening aan de verplichtingen.

Een en ander zal worden geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden.

PO-punten: 3 | € 199,- excl. BTW

Earlier Event: January 30
Digitaal Bewijsmateriaal in Strafzaken