Back to All Events

Studieavond Forensisch Onderzoek in Vogelvlucht

  • Barlow Plein 15-16 Den Haag (map)

Tijdens deze studieavond wordt inzicht gegeven in de wijze waarop door de politie en het Openbaar Ministerie gekozen wordt voor het insturen van bepaalde sporen voor onderzoek en worden tevens handvatten geboden bij het doorgronden van deskundigenrapportages en het kritisch kijken naar gerapporteerde resultaten en getrokken conclusies.

In dat kader komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de verschillende forensische technieken en ontwikkelingen in veelgebruikte forensisch-technische deskundigheidsgebieden;
  • de kansrijkheid van sporen en integriteit van bewijsmateriaal;
  • de wijze waarop verschillende instanties, zoals bijvoorbeeld het NFI, rapporteren;
  • het lezen van deskundigenrapportages;
  • het interpreteren van onderzoeksresultaten in de context van de te onderzoeken situatie;
  • de do’s and dont’s ten aanzien van contra-expertises.

Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de forensische intake en de keuzes die ten aanzien van sporen worden gemaakt. Tevens zal aan bod komen de kansrijkheid van sporen en de rol van forensisch onderzoek in het strafproces. Hierbij wordt ook de positie van de rechter-commissaris en de advocatuur besproken.

Na deze studieavond heeft u (meer) inzicht op grond waarvan bepaalde keuzes ten aanzien van sporen in het opsporingsonderzoek worden gemaakt en kunt u eerder in het strafproces onderzoeksvragen aan de hand van hypotheses aan deskundigen voorleggen en weet u waarop u moet letten als u een rapport van een contra(deskundige) leest, bent u (beter) in staat na te gaan of de interpretatie van de deskundige juist is en kunt u (beter) afwegen of in een specifieke zaak een contra-expertise aangewezen is. 

PO-punten: 3 | € 149,- excl. BTW