Back to All Events

Raakvlakken tussen Arbeidsrecht & Strafrecht

Wat als een werkgever het vermoeden heeft dat een van zijn medewerkers zich schuldig maakt of heeft gemaakt aan een strafbaar feit (diefstal, verduistering, fraude)? Welke bevoegdheden geniet hij? Welke onderzoeksmethoden staan hem ter beschikking en welke onderzoeksmiddelen kan hij inzetten? En wat als inderdaad wordt geconstateerd dat er een strafbaar feit is gepleegd? Welke gevolgen heeft of kan dit hebben voor de arbeidsovereenkomst? En hoe ziet een eventueel strafrechtelijk traject eruit?

Wat en hoe adviseert u deze werkgever?