Back to All Events

Schuld & Verwijtbaarheid in Straf- en Bestuursrecht

Het bestraffen van gevallen van onbewuste schuld confronteert de strafrechtelijke rechtspraktijk en rechtswetenschap onverminderd met problemen. Waarom en hoe valt bestraffing te rechtvaardigen van iemand die niet wist dat hij in de fout ging en die moet leven in de wetenschap dat door die fout iemand lichamelijk letsel is toegebracht of is komen te overlijden? Tegelijkertijd is in het bestuursrecht de bestuurlijke punitieve sanctie, en dan met name de bestuurlijke boete, in opmars. De overheid beschouwt de punitieve sanctie als een gemakkelijk, efficiënt middel om bestuurlijke doelen te bereiken. Bestuursrechtelijke juristen in wetenschap en praktijk zijn daarover echter kritisch: de punitieve sancties zijn veelal hoog terwijl de bestuursrechter nauwelijks tot matiging overgaat. Waar de strafrechter, wellicht in weerwil van maatschappelijke tendensen, een eigen afweging maakt omtrent het bewijs van schuld en de hoogte van de straf, lijkt de bestuursrechter vooral geneigd het bestuur te volgen door zijn eigen toetsingsruimte in te perken.