Back to All Events

De wisselwerking tussen het strafrecht en de (bestuursrechtelijke) handhaving van het mededingingsrecht

  • Barlow Plein 15-16 Den Haag (map)

Bij de handhaving van het mededingingsrecht spelen strafrechtelijke beginselen steeds vaker een belangrijke rol, mede vanwege uitbreiding van onderzoeksbevoegdheden en sanctiemogelijkheden. Tijdens deze cursus wordt nader ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen strafrechtelijke handhaving en bestuursrechtelijke handhaving. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan invloeden van het strafrecht op het handhavingsproces bij de Autoriteit Consument en Markt (voorheen NMa, OPTA en CA).

Doel van deze cursus is om in het kader van bestuursrechtelijke handhaving de kennis van de deelnemers te vergroten ten aanzien van enkele strafrechtelijke beginselen. Deze cursus biedt de deelnemers de benodigde kennis om te signaleren of toezichthouders de grenzen van hun bevoegdheden oprekken (of dreigen op te rekken) en hoe daarmee in de praktijk kan worden omgegaan.