Datum: Donderdag 26 april 2018
Tijd: 9.45 - 17.15 uur
Inloop: vanaf 9.15 uur
Locatie: Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag
Kosten: € 399,- excl. BTW
PO-punten: 6 NOvA
Docent: Gerrt-Jan Zwenne  


Tijdens deze cursus komen de ‘basics’ van privacy- en gegevensbeschermingsrecht aan bod. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van dit rechtsgebied en de nationale en internationale kaders waaraan in de praktijk betekenis toekomt: met welke toezichthouders we te maken hebben en welke rechterlijke colleges, en hoe nationale en Europese regels zich tot elkaar verhouden. Vervolgens wordt ingegaan op de reikwijdte en werkingssfeer van de wet- en regelgeving en welke verplichtingen daaruit voortvloeien, en welke sancties kunnen volgen als niet daaraan wordt voldaan.

De cursus wordt verzorgd door prof. mr. G-J. (Gerrit-Jan) Zwenne, auteur van gezaghebbende privacypublicaties en veelgevraagd docent, die zich inmiddels meer dan 25 jaar met het rechtsgebied bezighoudt en dat boeiende wijze kan uiteenzetten, vanuit zowel een academische als praktijkgerichte invalshoek, met talloze voorbeelden uit de praktijk.   
 

Programma

De cursus bestaat uit vier blokken. Per blok wordt ingegaan op zowel actuele als toekomstige ontwikkelingen alsmede de “Europese dimensie”.

Deel 1: Introductie

 • Wat is privacy? Wat is gegevensbescherming?  
 • Welke internationale en nationale privacywetgeving is van belang? Waar komt deze vandaan? Welke ontwikkelingen zien we daarin?
 • Welke kernbegrippen moet u kennen? Wat zijn persoonsgegevens, en wie is betrokkene of datasubject?
 • Wie is verwerkingsverantwoordelijke en wie verwerker?
 • Wie kan FG of DPO (M/V) worden en welke taken en verantwoordelijkheden heeft hij/zij
   

Deel 2: Reikwijdte en toepassing

 • Wanneer is privacywetgeving van toepassing? Wanneer niet?
 • Wanneer is sprake van het verwerken van persoonsgegevens?
 • Welke uitzonderingen gelden wanneer? Wat zijn persoonlijke of huishoudelijke doeleinden? Wat valt onder de journalistieke exceptie?
   

Deel 3: Verplichtingen

 • Wat zijn de gevolgen van de toepasselijkheid van privacywetgeving? 
 • Vereisten voor een rechtmatige gegevensverwerking: welke verwerkingsgrondslagen zijn er en wat is de betekenis van toestemming?
 • Wat is doelbinding? Wanneer is een verzameldoel voldoende welbepaald? Wanneer niet
 • Hoe vertalen wettelijke verplichtingen zich naar de praktijk?
 • Wanneer gaat de Autoriteit persoonsgegevens of het College bescherming persoonsgegevens over tot handhaving en welke sancties kunnen worden opgelegd?
   

Deel 4: Capita Selecta

Tijdens het laatste blok komen diverse onderwerpen aan bod komen die zijn afgestemd op de achtergrond, interesses en behoeften van de deelnemers. Bij inschrijving voor de cursus kunnen deze bekend worden gemaakt.

Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod zouden kunnen komen:

 • Internet-of-Things
 • Dataficatie
 • Big data
 • Ontwikkelingen met betrekking tot vookieregels
 • PrivacyShield en andere instrumenten om internationale gegevensdoorgifte mogelijk te maken
 • De bijzondere regels voor gezondheidsgegevens en andere ‘bijzondere gegevens’
 • Privacy Impact Assesments
   

Doelgroep

 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen
 • Compliance officers
 • Overheidsjuristen (gemeenten, provincies, rijksoverheid etc.)
 • Leden Rechterlijke Macht
 • Leden Openbaar Ministerie
 • Medewerkers opsporingsdiensten (FIOD, politie etc.)
 • Medewerkers Belastingdienst
 • Toezichthouders
 • Adviseurs
 • Juridisch beleidsmedewerkers
   

Docent

Prof. dr. mr. G-J. Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij Universiteit Leiden en advocaat bij Brinkhof te Amsterdam

Gerrit-Jan Zwenne werd op 1 oktober 2011 benoemd tot hoogleraar recht en de informatiemaatschappij bij de afdeling eLaw van de Universiteit Leiden. Hij houdt zich vooral bezig met de toepassing en werking van de privacywet- en regelgeving, en in het verlengde daarvan ook met telecom- en internetrechtelijke vraagstukken. 

Naast zijn aanstelling bij eLaw is hij advocaat en partner bij Brinkhof te Amsterdam.

Gerrit-Jan is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor IT en Recht (NVvIR); bestuurslid van de Vereniging Privacy Recht (VPR); docent in de VIRA-Grotius opleiding voor ICT-recht advocaten; redacteur en auteur van Tekst & Commentaar Telecom- en privacyrecht (inmiddels 5e druk 2015); redacteur Sdu Mongrafieen ICT-recht.

Hij maakte onder meer deel uit van de externe klankboordgroep van de Tijdelijke Commissie ICT-projecten (‘Cie Elias’), die onderzoek deed naar mislukte overheids-ICTprojecten ( kamerstukken II 2014/15, 33 326, nr. 5, voorzitter van de begeleidingscommissie bij de evaluatie van de Wet Bibob (WODC 2014).
 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Donderdag 26 april 2018 | 9.45 - 17.15 uur
Inloop vanaf: 9.15 uur

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag

Kosten: € 399,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader
 • Lunch
 • Consumpties

PO/PE-punten: 6