Datum:   Vrijdag 5 april 2019
Tijd:   10.00 - 17.30 uur
Inloop:   vanaf 9.30 uur
Kosten:   € 399,- excl. BTW
Locatie:   Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag
PO/PE-punten:   6 punten
Sprekers:   Christien Saris & Marleen Velthuis


De bestuurlijke boete is niet meer weg te denken als punitieve sanctie. Boetes zijn te vinden op tal van terreinen. Denk aan het financiële toezichtrecht, het milieurecht, de arbeidsomstandighedenwetgeving, het telecommunicatierecht, het privacyrecht etc.  Boetebedragen worden steeds hoger waardoor de financiële impact daarvan voor bedrijven en hun leidinggevenden steeds groter wordt.

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de meest belangrijke thema's die bij de beoordeling van de bestuurlijke boete spelen. De docenten behandelen deze thema's aan de hand van jurisprudentie en ervaringen uit de praktijk. Daarbij worden de thema's vanuit zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke optiek benaderd. De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod: bewijs, verwijtbaarheid, evenredigheid en begrippen als cautie, opzet en feitelijk leidinggeven. Tijdens de cursus worden tevens praktische tips gegeven hoe om te gaan met een dreigend boetetraject.

 

Programma
 

I Kader

 • Bestuurlijke boete in het kader van de bestuurlijke handhaving

 • Begrippen en beginselen uit de Algemene wet bestuursrecht

 • Begrippen en beginselen uit het Strafrecht

 

II Overlap bestuursrecht en strafrecht

 • Toezicht vs. opsporing

 • Sfeerovergang en –cumulatie

 • Nemo tenetur beginsel

 • Ne bis in idem en una via

 • Cautie

 

III Bestuursrechtelijke elementen uitgediept

 • Boeterapport

 • Verweren in het boeterecht

  • Lex certa

  • Bewijs

  • Verwijtbaarheid

  • Evenredigheid

 

IV Strafrechtelijke elementen uitgediept

 • Daderschap:

  • Plegen

  • Functioneel daderschap

  • Medeplegen/medeplichtigheid

  • Aansprakelijkheid rechtspersonen

 • Schuld / opzet

 

V Bestuursprocesrechtelijke elementen

 • Zelf in de zaak voorzien (art. 8:72a Awb)

 • Grondenfuik

 • Bestuurlijke lus bij de bestuurlijke boeteVI Casus

De cursus wordt afgesloten met de behandeling van een casus waarin verschillende onderwerpen van het boeterecht aan bod zullen komen.


 

Doelgroep 

 • Advocaten

 • (overheids)juristen

 • Bedrijfsjuristen

 • Toezichthouders

 • Handhavers

Docenten

saris.png
marleen.png
 • Christien Saris, advocaat bestuursrecht bij Stibbe


 • Marleen Velthuis, advocaat strafrecht bij NautaDutilh

Beide docenten krijgen in de praktijk veelvuldig te maken met aan bedrijven opgelegde boetes in het kader van onder meer overtredingen op grond van het financiële recht (o.a. Wft, Wta, Wtt), het milieurecht, de Wet arbeid vreemdelingen en de arbowetgeving. Vanwege de sfeerovergang in een complex bestuurlijk boetetraject werken de docenten, die beide als advocaat werkzaam zijn, in de praktijk vaak met elkaar samen. Daarbij hebben zij ervaren dat het voor een goede advisering van groot belang is dat de vraagstukken die in dat kader spelen zowel vanuit zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijke optiek worden benaderd. 

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Vrijdag 5 april 2019 | 10.00 - 17.30 uur 

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag

Kosten: € 399,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader

 • Lunch

 • Consumpties

 

Beoordelingen

Actueel”

“Heeft toegevoegde waarde voor de praktijk”

“Inhoudelijk goed”

“Zeer betrokken cursusleiders en cursisten”

“Heldere uiteenzetting”

“Zeker een aanrader”

”Praktijkgericht”

”Ruimte voor discussie”

”Een vogelvlucht van de relevante (technische) aspecten rond de bestuurlijke boete”

”Hoog niveau