De bestuurlijke boete is niet meer weg te denken als punitieve sanctie. Boetes zijn te vinden op tal van terreinen. Denk aan het financiële toezichtrecht, het milieurecht, de arbeidsomstandighedenwetgeving, het telecommunicatierecht, het privacyrecht etc. etc. 

Tijdens deze cursus, speciaal ontworpen voor toezichthouders, wordt ingegaan op de belangrijke thema's die bij de oplegging en beoordeling van de bestuurlijke boete een rol spelen. Deelnemers worden handvaten geboden die zij direct in de praktijk toe kunnen passen.

Er worden door de docent praktijkgerichte voorbeelden gebruikt om de theorie beeldend te maken en de cursist op deze manier betrokken te houden bij de materie. Deze aanpak zorgt voor een interactieve cursus.

 

Programma

 • Nemo tenetur en cautie

 • Verwijtbaarheid

 • Ne bis in idem & una via

 • Hoogte van de bestuurlijke boete & evenredigheid

 • Boeterapport en de procedure daaromtrent

 • Bestuurlijke lus

 • Awb actualiteiten

 • Verweren in het boeterecht

 • Behandelen van een casus

 • (kern)Begrippen uit de Awb

 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

 • Toekenning van bevoegdheden

 • De bestuurlijke boete

 • Invloed van het EVRM (o.a. lex certa beginsel en bewijsplichten)

 • Begrip ‘overtreding’ en ‘overtreder’

 • Legitieme grondslag voor de bestuurlijke sanctie

 • Rechtvaardigingsgronden

 • Inhoud van de sanctiebeschikkingDoelgroep

De cursus is bestemd voor toezichthouders, vergunningverleners en andere geïnteresseerden werkzaam bij de diverse afdelingen van bestuursorganen. De cursus is geschikt voor cursisten met een vooropleiding op MBO, MBO+, HBO of Universitair niveau en/of denk- en werkniveau.

Voorkennis: voor deelname aan deze cursus is enige algemene voorkennis van het bestuursrecht vereist.

 

Docent: Henk Dammers

Dammers.png

Henk Dammers is ruim dertig jaar werkzaam in alle geledingen van de opsporings- en toezichtwereld en beschikt dan ook over ruime ervaring. Zo was hij o.a. werkzaam bij politie, recherche, bijzondere opsporingsdiensten, sociale recherche en inspecties van diverse ministeries op zowel uitvoerend als leidinggevend gebied. Ook nu is hij nog steeds op managementniveau werkzaam bij een landelijke inspectiedienst. Daarnaast is hij sinds vijftien jaar werkzaam als docent, opleider, trainer en auteur. Praktijkervaringen en reflecties op zijn eigen werksituaties vormen dan ook de basis op grond waarvan een leersituatie wordt gevormd.