Beleving en gevolgen van strafrechtspleging &
afwegingen bij advisering

 
Gebruik deze lijn voor stack.png

Praktische informatie

Maandag 30 september 2019

13.30 - 18.00 uur

Inloop vanaf 13.00 uur

Afsluiting met borrel

Gebruik deze lijn voor stack.png

Docenten

Wim Huisman
Hoogleraar criminologie aan de Vrije Universiteit

Dennis Lesmeister Geassocieerd onderzoeker (VU Amsterdam) & Veroordeelde uit de Vastgoedfraude

Gebruik deze lijn voor stack.png

Locatie

Amsterdam

nabij station Amsterdam Zuid

Gebruik deze lijn voor stack.png

Kosten

EUR 325,00 excl. 21% BTW

Inclusief

• (Digitale) syllabus
• Lunch
• Consumpties

Gebruik deze lijn voor stack.png

4 PO / PE punten

• NOvA
• NBA
• NEVOA
• RB
• KNB

 
 

Strafrechtelijke onderzoeken naar fraude onderscheiden zich van onderzoeken naar de meer commune feiten. Verdachten in dergelijke fraudeonderzoeken, fraudeverdachten, voldoen over het algemeen aan een bepaald profiel. Vaak zijn zij intelligent, hebben een gezin, goede baan dan wel een eigen onderneming.   

Bij de start van een strafrechtelijk onderzoek, althans vanaf het moment dat zij daarvan op de hoogte raken, komt er dan ook veel op deze fraudeverdachten af. Doorzoekingen vinden plaats, er wordt beslag gelegd op bankrekeningen en niet zelden worden dwangmiddelen ingezet.

In dergelijke zaken wordt vanuit de verdediging bij de advisering vaak met name gefocust op het juridische: wat kan in die zin worden betekend voor cliënten. De impact van een strafrechtelijk onderzoek gaat echter juist voor fraudeverdachten veel verder dan deze juridische gevolgen.  

Deze cursus heeft tot doel inzicht te geven in de niet-juridische impact van strafrechtelijke onderzoeken en een eventueel daarop volgende strafrechtelijk vervolging voor fraudeverdachten.

Tijdens de cursus vertelt Dennis Lesmeister, een van de veroordeelden uit de Vastgoedfraudezaak, hoe hij zijn vervolging heeft ervaren. Hij geeft de cursus samen met Wim Huisman, professor criminologie aan de VU. Wim Huisman behandelt onder meer resultaten uit wetenschappelijk onderzoek over deze gevolgen.

Aan de hand hiervan wordt besproken hoe de specifieke belevingen en gevolgen van fraudeverdachten bij hun advisering en begeleiding dienen te worden betrokken.Programma

Deel I

Spreker: Dennis Lesmeijster

 • De ervaringsdeskundige aan het woord: chronologische weergave van wat er op een fraudeverdachte afkomt en wat er met hem gebeurt bij een verdenking en daarop volgende vervolging.

 • Hoe beleeft een vervolgde het strafproces / de strafrechtspleging en wat zijn de gevolgen hiervan?

 • Wat zijn, naast de strafrechtelijke aspecten, de overige gevolgen op onder meer zakelijk, persoonlijk, sociaal-maatschappelijk en mentaal vlak?

 • Dilemma’s en stellingen

Deel II

Spreker: Wim Huisman

 • Bespreking van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied

 • Project aan de VU

Deel III

Sprekers: Wim Huisman & Dennis Lesmeister

 • Hoe dienen advocaten rekening te houden met de verschillende gevolgen van een verdenking en vervolging van een fraudeverdachte?

 • Welke aspecten dienen zij mee te wegen in hun advisering en besluitvorming?

 • Tips & advies om fraudeverdachten beter te kunnen begrijpen en te begeleiden

 • Discussie en bevindingen dilemma’s

Leerdoelen

 • Kennis opdoen op het gebied van empirisch wetenschappelijk onderzoek over strafrechtspleging en witteboorden

 • Bewustwording van de gevolgen en beleving voor witteboorden van de strafrechtspleging

 • Advies over het begeleiden van witteboorden en de specifieke afwegingen hierbij 

Doelgroep 

Deze cursus is onder meer gericht op:

 • Advocaten

 • Bedrijfsjuristen

 • Leden van de rechterlijke macht

 • Openbaar Ministerie

 • Juristen werkzaam bij de overheid

De cursus staat nadrukkelijk ook open voor medewerkers van opsporingsautoriteiten, officieren van justitie en rechters. Zij krijgen bij het volgen van deze cursus uit eerste hand een kijkje in de keuken waarbij de beleving van fraudeverdachten en de gevolgen van de strafrechtspleging inzichtelijk worden gemaakt.