Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0

Datum: Vrijdag 4 november 2016
Tijd: 13.15 - 17.45 uur
Inloop: vanaf 13.00 uur
Locatie: Centrum van Den Haag
Kosten: € 315,- excl. 21% BTW
PO-punten: 4
Docenten: Joost Nan en Edwin Bleichrodt


Cassatieprocedures in strafzaken zijn een aparte tak van sport, aangezien deze procedure een heel ander karakter heeft dan een strafzaak in eerste aanleg of in hoger beroep. Tijdens deze cursus worden de laatste ontwikkelingen, kansen en valkuilen waar in de cassatiepraktijk tegenaan gelopen kan worden besproken, vanuit het perspectief van alle bij de cassatierechtspraak betrokken rollen.

Tijdens het eerste deel van de cursus wordt ingegaan op het procederen in feitelijke aanleg met het oog op cassatie en het herkennen van ‘zwakke’ punten in een arrest. Wat zijn bovendien de voor- en nadelen van casseren? Vervolgens passeert de procedure in cassatie de revue (stellen, procesreglement, ontvangen stukken, aanvullingen door het hof, de benadeelde partij in cassatie). Hier komen zowel de "normale" procedure als raadkamer- en "exotische" procedures (over- en uitlevering) aan bod.

Deel twee van de cursus beslaat de inhoudelijke kant van de zaak: de cassatieschriftuur. Ook wordt aandacht besteed aan de redelijke termijn in cassatie. Hier wordt onder meer ingegaan op de formele eisen, het inrichten van de schriftuur en de opbouw van cassatiemiddelen, cassatiegronden ex artikel 79 RO, de drie soorten oordelen van de feitenrechter en de behandeling van de zaak na terug- of verwijzing. Ook de valkuilen komen hier aan bod.

Tot slot wordt stil gestaan bij recente ontwikkelingen als artikel 80a & artikel 81 RO, ambtshalve toetsing en belang bij cassatie. De cursus wordt afgesloten met het behandelen van een of meerdere casussen.

 

Programma

 

Deel I De aanloop naar cassatie en enige cassatieformaliteiten

De procedure in cassatie

 • Stellen
 • Procesreglement
 • Ontvangen stukken
 • Aanvullingen door het hof
 • Incompleet dossier?
   
 • Normale procedure
  • aanzegging
  • (termijn voor het indienen van een) schriftuur
  • (schriftuur benadeelde partij)
  • conclusie AG
  • Borgersbrief
  • uitspraak
    
 • De benadeelde partij in cassatie
  •  (procedure)
  • ‘een rechtspunt hetwelk uitsluitend haar vordering betreft’
  • beperkte mogelijkheden om te klagen
  • verweerschrift verdachte
  • conclusie AG
  • Borgersbrief
  • uitspraak
    
 • Raadkamer- en exotische procedures
  • raadkamer
  • over- en uitlevering

Procederen in feitelijke aanleg met het oog op cassatie

 • Het deugdelijk voeren van verweren in hoger beroep
  • uitdrukkelijk onderbouwde standpunten en verhouding met bewijsverweren
  • artikel 359a Sv-verweren
  • exceptieve verweren
    
 • Tijdig klagen over fouten in eerste aanleg of hoger beroep waarover kan niet voor het eerst in cassatie worden geklaagd
   
 • Verslaglegging
   
 • Het eerste cassatieadvies:
  • voor- en nadelen van het cassatieberoep (kansen en risico’s)
  • herkennen van zwakke punten in arresten (ontbreken beslissing, onbegrijpelijk gemotiveerd of rechtens onjuist)
    
 •  Instellen van cassatie 
  • termijn
  • cassatieakte
  • (on)toelaatbare beperkingen

 

 

 

 

 

Deel II Inhoudelijke kant van de zaak: de cassatieschriftuur

 

Eisen aan Cassatieschriftuur

 • Drie soorten oordelen van de feitenrechter
   
 • Rechtsklachten
   
 • Motiveringsklachten
   
 • Valkuilen
   
 • De uitspraak: slag gewonnen, oorlog verloren?
   
 • Behandeling van de zaak na terug- of verwijzing
  • omvang van de zaak
  • opdracht van de Hoge Raad
  • procedure
 • Formele eisen (ondertekening, gemachtigd, etc.)
 • Schriftuur in de zin van de wet
  • stellige en duidelijke klacht over beslissing van de feitenrechter (het hof)
  • waarover in cassatie dus niet geklaagd kan worden
 • Inrichten van de schriftuur/opbouw van het cassatiemiddel
  • middel (in verhouding tot)
  • toelichting
    
 • Cassatiegronden ex artikel 79 RO 
  • schending van het recht
  • verzuim van vormen


 

Redelijke termijn in cassatie

 

 

 

Deel III Recente ontwikkelingen

 • artikel 80a en artikel 81 RO
 • ambtshalve toetsing
 • belang bij cassatie
 • materieel de juiste beslissing meer dan procedurele fouten

 

Deel IV Casus

Behandelen van een door de docenten opgestelde casus, waarin de tijdens de cursus behandelde stof tot uitdrukking komt

 

Klik hier voor het volledige programma.

 

 

Docenten

 • Joost Nan: advocaat bij Wladimiroff Advocaten en universitair docent straf(proces)recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Edwin Bleichrodt: advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar straf- en strafprocesrecht Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Leden van het Openbaar Ministerie 
 • Leden van de rechterlijke macht 
 • Overige juristen

 

Niveau: Basis & Verdieping

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Vrijdag 4 november 2016 | 13.15 - 17.45 uur

Locatie: Centrum van Den Haag

Kosten: € 315,- excl. BTW*

*Neemt u deel aan zowel deze cursus als de Verdiepingscursus Cassatie in Strafzaken? Dan ontvangt u op beide cursussen 15 euro korting!
 

PO-Punten: 4