Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude 

 

Datum: Donderdag 21 april 2016
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Inloop: 9.30 uur 
Locatie: Plein 15-16, Den Haag
Kosten: € 475,- excl. BTW
PO-punten: 6 NOvA
Docenten: Willem van Nielen, Jeroen Hennekam, Kees van de Meent, Cathalijne van der Plas


Deze cursus bestaat uit een vijftal delen. Tijdens het eerste deel wordt de rol van de curator bij faillissementsfraude besproken, waarbij onder meer de invloed van nieuwe regelgeving aan bod komt.

Vervolgens wordt ingegaan op de diverse middelen die de Faillissementswet de curator (al dan niet via de rechter-commissaris) biedt om adequaat en efficiënt informatie te achterhalen en veilig te stellen. Met name in geval van een vermoeden van faillissementsfraude is het van belang dat de curator in de eerste weken van het faillissement deze middelen inzet. De ervaring leert dat met het benutten van deze middelen de kans op succes – zijnde een beter resultaat voor de gezamenlijke schuldeisers – aanzienlijk wordt vergroot.

Voorts wordt ingegaan op de curator en het strafproces: ook in een lopende strafzaak tegen een bestuurder (of een feitelijk beleidsbepaler) van de gefailleerde rechtspersoon (of een andere derde-fraudeur die heeft meegewerkt aan de benadeling) dient de curator immers zijn mogelijkheden optimaal te benutten. Toegelicht zal worden op welke wijze dit kan worden verwezenlijkt.

Het derde deel van de cursus ziet op de (internationale) verhaalsmogelijkheden van het Openbaar Ministerie, waarbij de mogelijkheden tot verhaal van het OM aan bod komen.

Afgesloten wordt met de civielrechtelijke mogelijkheden van (het vinden van) verhaal voor aansprakelijkheidsvorderingen op de fraudeur (asset tracing en asset recovery). Het is immers de taak van de curator om optimaal van zijn mogelijkheden gebruik te maken. 

 

Programma

 

DEEL 1: CURATOR & FAILLISSEMENTSFRAUDE

Spreker: Willem van Nielen

 • Ontwikkelingen en aandachtspunten
 • Nemo tenetur beginsel
 • Wetsvoorstel versterking positie curator
 • (nieuwe) Taak van de curator
 • Bevoegdheden curator/RC

 

DEEL 2: MIDDELEN VAN DE CURATOR

Spreker: Willem van Nielen

 • Wet civielrechtelijk bestuursverbod
 • Inlichtingenplicht
 • Inlichtingenplicht en strafrechtelijk zwijgrecht
 • Curator een extra taak fraudebestrijding?
 • Taak fraudebestrijding versus belang boedel en lege boedel
 • Artikel 66 Fw-verhoor
 • Binnentreden woning of andere plaats
 • Inbewaringstelling/Gijzeling
 • Art. 91 Fw en paspoortsignalering

 

DEEL 3: CURATOR & STRAFPROCES

Spreker: Willem van Nielen

 • Overleg met OM
 • Informatieuitwisseling (fraudespreekuur)
 • Beslag OM
 • Voeging van de curator ten behoeve van de benadeelde schuldeisers in het strafproces tegen de fraudeur
 • Bijzondere informatiebronnen
 • Schikken
 • Financiering curator

 

DEEL 4: (INTERNATIONALE) VERHAALSACTIES OPENBAAR MINISTERIE

Spreker: Jeroen Hennekam

 • Mogelijkheden OM tot verhaal
 • Internationaal rechtshulpverzoek tot het nemen van rechtsmaatregelen in het buitenland.
 • Het doen van (verhaals)onderzoek en het initiëren van rechtsmaatregelen in het belang van de boedel.

 

DEEL 5: ASSET TRACING & ASSET RECOVERY

Sprekers: Kees van de Meent & Cathalijne van der Plas

 • Asset Tracing & Discovery: Welke wegen zijn er te bewandelen om tot asset tracing te komen?
 • Mogelijkheden in eigen land en over de grens
 • Vereisten
 • Asset Recovery: vermogensbestanddelen getraceerd, en dan? 

 

Docenten

 • Willem van Nielen, advocaat-partner Griph Law & Tax
   
 • Jeroen Hennekam, Internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur Functioneel Parket Amsterdam
   
 • Kees van de Meent, advocaat-partner bij Höcker Advocaten
   
 • Cathalijne van der Plas, advocaat-partner bij Höcker Advocaten

 

Doelgroep 

 • leden van het Openbaar Ministerie
 • leden van de zittende magistratuur
 • rechter-commissarissen
 • leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de politie en de FIOD
 • medewerkers van de Belastingdienst
 • forensische accountants
 • bedrijfsjuristen
 • fiscalisten
 • advocaten

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Donderdag 21 april 2016 | 10.00 - 17.00 uur
Inloop vanaf: 9.30 uur 

Locatie: Plein 15-16 te Den Haag.
Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten).

Routebeschrijving
Klik hier voor de routebeschrijving.

Kosten: € 475,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader
 • Lunch
 • Consumpties

 

PO-punten: 6 NOvA