Corruptie

Stand van zaken van de Nederlandse aanpak van corruptie in binnen- en buitenland

 

Datum: Donderdag 20 november 2014
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Inloop: vanaf 9.30 uur
Locatie: Plein 15-16, Den Haag
Kosten: € 325,- excl. BTW*
PO-punten: 6

 

 

Deze cursus is eerder beoordeeld met een

8,0


De strafrechtelijke bestrijding van corruptie is afgelopen decennium sterk geïntensiveerd, zowel op internationaal als nationaal niveau. In dat kader is de Nederlandse wetgeving aangepast om gevallen van corruptie efficiënter op te kunnen sporen en harder aan te pakken. Niet alleen ondernemingen lopen verhoogde kans om met Justitie in aanraking te komen, ook de mogelijkheden om individuen (strenger) te bestraffen nemen toe.

Tijdens deze cursus komen de ontwikkelingen op het gebied van corruptiebestrijding aan bod en de risico’s die ondernemingen en individuen lopen in het kader van deze bestrijding. 

 

Programma

 

Deel I Nederlandse Corruptiebepalingen

 • Geschiedenis en totstandkoming van de Nederlandse corruptiebepalingen;   
 • Bespreking van corruptiebepalingen (o.a. de artikelen 177, 177a en 178 (actieve omkoping) en de artikelen 362, 363 en 364 (passieve omkoping) Wetboek van Strafrecht);
 • Aangifteplicht van artikel 162 Wetboek van Strafvordering;
 • Reikwijdte strafbepalingen;
 • Rechtsmacht Nederland in het geval van buitenlandse corruptie;
 • Criteria voor aansprakelijkheid rechtspersonen en feitelijk leidinggevers;
 • Ketenverantwoordelijkheid: mogelijkheden tot het aansprakelijk stellen van de moederonderneming wanneer dochterondernemingen of andere geaffilieerde bedrijven zich schuldig maken aan omkoping;
 • Voorkomen van aansprakelijkheid; intern anti-corruptiebeleid.

 

Deel II Opsporing & Vervolging: nationaal en internationaal

 • Hoe komt corruptie aan het licht: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, belastingdienst, accountants, klokkenluiders;
 • Nederlands beleid inzake corruptie; 
 • Handhaving door het Openbaar Ministerie & De rol van de landelijk corruptieofficier van justitie;
 • Besluitvormingsprocedure voor het selectieproces & invulling van het opportuniteitsbeginsel;
 • Opsporing door de Rijksrecherche;
 • Samenwerking met andere landen & Internationale rechtshulp;
 • Europese & Internationale ontwikkelingen: EU-kaderbesluit inzake de bestrijding van corruptie in de privé-sector, FCPA en UK Bribery Act. 

 

Deel III Interactief 

 • Behandeling van een casus;
 • Beantwoording van vragen;
 • Discussie n.a.v. stellingen.

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen
 • Accountants
 • Openbaar Ministerie
 • Rechterlijke macht
 • Overheidsjuristen
 • Politie

 

Docenten

 • Diederik van Omme, advocaat bij Brink Attorneys
 • Jack van Zijl, Landelijk Corruptie Officier van Justitie

 

Praktische Informatie 

Datum & tijd: Donderdag 20 november 2014 | 10.00 - 17.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur).

Locatie: Plein 15-16 (2511 CR) te Den Haag.
Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten) en nabij Pleingarage (2 minuten).

Routebeschrijving
Klik hier voor de routebeschrijving.

Kosten: € 325,- excl. BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Syllabus
 • Lunch
 • Consumpties

Nemen er meerdere personen van uw kantoor of organisatie deel aan de cursus, dan ontvangt u beiden €35,- korting.

PO-punten: 6 NOvA


 

* BijzonderStrafrecht.nl Academie brengt 21% BTW in rekening.