Datum:   Donderdag 28 juni 2018
Tijd:   10.00 - 17.00 uur
Inloop:   vanaf 9.30 uur
Locatie:   Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag
Kosten:   € 575,- excl. BTW
PO-punten:   6


Tijdens deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de bankbreukdelicten. Daarbij wordt ingegaan op zowel de oude wetgeving als de veranderingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Daarbij passeren ook de toepasselijke faillissementsrechtelijke normen de revue. Tijdens de cursus komt zowel het perspectief van de verdediging (strafrechtadvocatuur) als die van het Openbaar Ministerie aan bod. Besproken worden de handvaten die de nieuwe wetgeving de opsporing biedt, maar ook waar mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën mogelijk en wenselijk zijn. 
 

Programma
 

Deel 1: Juridisch kader: Bankbreukdelicten

 

 • Bankbreukdelicten: oude wetgeving vs. nieuwe wetgeving
 • Faillissementsrechtelijke normen (voor en na faillissement)
 • Faillissementsrechtelijke inlichtingenplicht vs. zwijgrecht
 • Omvang administratieverplichting
 • Nemo-tenetur (en nieuwe wetgeving)
 • Opzet in faillissementsfraudezaken
 • Vereisten daderschap rechtspersonen
 • Feitelijk leidinggevers en opdrachtgevers
 • Gebruik van katvangers succesvol?


Deel 2: Nieuwe Bankbreukdelicten & handvaten voor de opsporing

 • Gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude voor de opsporing 
 • Tips & tricks 


Deel 3: Perspectief van de verdediging: verweren & strategieën

 • Rechtsbijstand in faillissementsfraudezaken
 • Mogelijkheden voor de verdediging: kansrijke verweren
 • Processtrategieën


Deel 4: Casus

 

Docenten 

 • Nader bekend te maken
   

Niveau: Verdieping


Doelgroep 

 • advocaten
 • curatoren 
 • leden van het Openbaar Ministerie
 • leden van de zittende magistratuur
 • rechter-commissarissen
 • leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de politie en de FIOD
 • medewerkers van de Belastingdienst
 • forensische accountants
 • bedrijfsjuristen
 • fiscalisten

(academisch geschoolde juristen)
 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Donderdag 28 juni 2018 | 10.00 - 17.00 uur
Inloop vanaf: 9.30 uur 

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag

Kosten: € 575,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader
 • Lunch
 • Consumpties

PO-punten: 6 NOvA