Startinformatie in het Strafproces 

Vrijdag 17 maart 2017 | 10.00 - 16.15 uur

PO-punten: 5 | € 325,- excl. BTW       

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de manier waarop startinformatie wordt verzameld. De strafadvocaat wordt een stevig handvat geboden om verweer te kunnen voeren op de betrouwbaarheid van startinformatie en de rechtmatigheid van de verkrijging ervan. De (zittings)rechter krijgt een handvat aangereikt om adequaat te reageren op verweren over startinformatie. Ten slotte is deze cursus nuttig voor onder meer de politie, omdat inzichtelijk wordt gemaakt wat de rechtsregels zijn rondom startinformatie en een inkijk wordt gegeven in de manier waarop startinformatie een rol speelt in het strafproces.

Lees verder > 


Bestuurlijke boete: praktisch benaderd vanuit bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief

Dinsdag 11 april 2017 | 10.00 - 17.30 uur 

PO-punten: 6 | € 395,- excl. BTW

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de meest belangrijke thema's die bij de beoordeling van de bestuurlijke boete spelen. De docenten behandelen deze thema's aan de hand van jurisprudentie en ervaringen uit de praktijk. Daarbij worden de thema's vanuit zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke optiek benaderd. De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod: bewijs, verwijtbaarheid, evenredigheid en begrippen als cautie, opzet en feitelijk leidinggeven. Tijdens de cursus worden tevens praktische tips gegeven hoe om te gaan met een dreigend boetetraject.

Lees verder > 


Piketcursus Strafrecht

Vrijdag 19 mei 2017 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 375,- excl. BTW

Deze (interactieve) piketcursus is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. De cursus is praktisch ingestoken: cursisten worden handvatten aangereikt van ervaren sprekers. Gedurende de hele cursus is de rode draad de bril van de strafrechtadvocaat. Daarnaast ontvangen cursisten bij de cursus diverse schema's met onder meer de termijnen voor voorlopige hechtenis en verschillende checklists die zij in de praktijk kunnen gebruiken tijdens hun piketdienst.

Deze cursus is door de directie van de Raad voor Rechtsbijstand goedgekeurd en voldoet daarmee aan de voorwaarden van een strafpiketcursus in de zin van artikel 6a van de inschrijvingsvoorwaarden. 

Lees verder > 


Civiele aspecten van fraudedelicten

Donderdag 1 juni 2017 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Hoewel in geval van (een verdenking van) fraude vaak naar het strafrecht wordt gegrepen, geven dit soort zaken in veel gevallen ook of juist aanleiding tot (het overwegen van) civiele acties. Tijdens deze cursus staan de civielrechtelijke aspecten van fraude centraal. 

De zeer gerenommeerde docenten bespreken onder meer de civielrechtelijke aansprakelijkheid  waarmee verdachten van fraude te maken kunnen krijgen, aansprakelijkheid van de mogelijke civielrechtelijke gevolgen van door of namens een vennootschap gepleegde strafbare feiten en aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. 

Lees verder > 


Cursus witwassen 

Binnenkort volgt meer informatie!


Update Strafrecht  

Dinsdag 13 juni 2017 | 17.00 - 20.30 uur 

PO-punten: 3 | € 175,- excl. BTW

Tijdens deze halfjaarlijkse update worden deelnemers bijgepraat over de actualiteiten binnen het strafrecht, de stand van zaken omtrent wetgeving, trends en te verwachten ontwikkelingen. De meest betekenisvolle uitspraken worden scherp samengevat en voorzien van commentaar. 

Lees verder > 


 
 

Najaar 2017


Cursus Marktmisbruik 

Binnenkort volgt meer informatie!


Cursus Wet Bibob

Binnenkort volgt meer informatie!