Datum:   Vrijdag 10 mei 2019
Tijd:   10.00 - 17.00 uur
Inloop:   vanaf 9.30 uur
Locatie:   Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag
Kosten:   € 399,- excl. BTW
PO/PE-punten:   6
Docent:   Jan-Jaap Oerlemans


Door de ontwikkelingen op het gebied van ICT is een nieuwe vorm van criminaliteit ontstaan. Het inbreken in computers (computervredebreuk) en het daarbij wijzigen van gegevens en het verstoren van de werking (fraude, sabotage, virussen), het schenden van de intellectuele eigendomsrechten, van geheimen en privacy (diefstal, heling, aftappen), het verspreiden van schadelijke informatie (uitingsdelicten, kinderpornografie e.d.) vormen hiervan belangrijke voorbeelden. Tijdens deze cursus komen alle ins and outs terzake de strafrechtelijke aanpak van cybercrime en de verdediging in cybercrimezaken aan bod. 
 

Programma

De dag start met een introductie op het gebied van cybercrime en de ontwikkeling van computercriminaliteit: wat wordt er onder cybercrime verstaan en welke voorbeelden van computercriminaliteit kennen we inmiddels in de praktijk? Vervolgens wordt het (nationaal en Europees) juridisch kader uiteengezet. 

Tijdens het tweede deel van de cursus worden de strafbaarstellingen uitvoerig besproken. Er wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende cybercrimedelicten, zoals computervredebreuk (hacken), de verspreiding van malware en denial-of-service aanvallen. Ook wordt er aandacht besteed aan cybergerelateerde criminaliteit, zoals online drugshandel, fraude en witwassen. Aan de hand vanpraktijkvoorbeelden uitgelegd hoe de delicten worden gepleegd en strafbaar zijn gesteld.

In het derde deel wordt aan de hand van casussen het opsporingsproces van cybercrime uitgelegd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de meer technische uitdagingen cybercrime-onderzoeken, zoals het versleutelingsprobleem en gebruik van anonimiseringstechnieken door verdachten. De nadruk wordt uiteraard gelegd op de normering van digitale opsporingsmethoden, zoals openbronnenonderzoek op internet, undercover opsporingsmethoden, het vorderen van gegevens bij online service providers, de inbeslagname van computers en hacken als opsporingsbevoegdheid.

In het vierde deel van de cursus wordt kort ingegaan op toekomstige ontwikkelingen bij cybercrime en toekomstige wetgeving.
 

Docent

Jan-Jaap Oerlemans is als onderzoeker en gastmedewerker verbonden aan eLaw@Leiden, het Centrum voor Recht en Technologie bij de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar digitale opsporing, privacy en cybersecurity. Daarnaast is hij redacteur bij het tijdschrift Computerrecht. Op 10 januari 2017 is Jan-Jaap op zijn proefschrift ‘Investigating Cybercrime’ gepromoveerd bij de Universiteit Leiden. 

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen
 • Compliance officers
 • Overheidsjuristen (gemeenten, provincies, rijksoverheid etc.)
 • Leden Rechterlijke Macht
 • Leden Openbaar Ministerie
 • Medewerkers opsporingsdiensten (FIOD, politie etc.)
 • Medewerkers Belastingdienst
 • Toezichthouders
 • Adviseurs Niveau: basis + verdieping
 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Vrijdag 10 mei 2019 | 10-17 uur
Inloop vanaf: 9.30 uur 

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag

Kosten: € 399,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Cursusmateriaal
 • Consumpties 

PO/PE-punten: 6 (juridisch)

 

Beoordelingen

ORDE_PO_6.jpg

Deze cursus is beoordeeld met een: 7,8.

 • “Actueel”
 • “To the point”
 • “Informatief”
 • “Prettige presentative”
 • “Boeiend”