Datum:   Maandag 4 maart 2019
Tijd:   14.00 - 17.30 uur (na afloop borrel)
Inloop:   vanaf 13.15 uur
Locatie:   Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag
Kosten:  € 199,- excl. 21% BTW
PO/PE-punten:   3
Docenten:   Paula Janssen, Tjarda van der Spoel, Aco Verhaegh


In Nederland staat de aanpak van belastingfraude onverminderd hoog op de agenda. Het strafrechtelijk vervolgen van en het opleggen van onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor zuiver fiscale delicten is sinds jaar en dag eerder regel dan uitzondering.

In Aruba, Curaçao, Sint Maarten en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is de praktijk anders. Hoewel fiscale delicten al in landsverordeningen van de voormalig Antilliaanse wetgever sinds jaar en dag zijn opgenomen, is de strengere aanpak van belastingfraude daar relatief nieuw. De traditie van niet-vervolging is doorbroken met een aantal bekende strafzaken (Bientu in 2016, Saffier in 2017 en Emerald in 2018), maar vanwege die traditie lijkt voorlopig alleen in uitzonderlijke gevallen een gevangenisstraf te worden opgelegd voor een fiscaal delict.

Verwacht wordt dat de strafrechtelijke vervolging van fiscale delicten sterk zal doorzetten. Dit gebeurt met ondersteuning en financiering vanuit Nederland, dat een onderzoeksteam (het Team Bestrijding Ondermijning), officieren van justitie, ervaren rechters en griffiers tijdelijk uitzendt naar de Caribische (ei)landen voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Tegelijkertijd komt het voor dat het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in dit type strafzaken toestemming verleent aan Nederlandse advocaten om een verdachte samen met een lokale advocaat bij te staan. Die Nederlandse inbreng maakt dat het ook hier interessant is om een seminar te wijden aan de belastingaanpak in de Cariben.

Tijdens het seminar zal de nadruk worden gelegd op de verschillen in wetgeving en praktijk tussen de Caribische (ei)landen onderling en tussen die (ei)landen en Nederland.

De navolgende onderwerpen zullen worden besproken:  

 • Doorbraak traditie niet-strafrechtelijke vervolging belastingfraude op de eilanden   

 • De delictsomschrijvingen en uitdagingen op de eilanden    

 • Nieuwe strafrechtelijke mogelijkheden tot bestrijding van belastingfraude.

 • Het primaat van de vervolging van belastingdelicten    

 • Het verschijnsel van de alleensprekende rechter in belastingfraudezaken

 • De straftoemeting   

 • Bespreking Bientu zaak, Saffier zaak en Emerald zaak  


Doelgroep

 • Advocaten

 • Bedrijfsjuristen

 • Overheidsjuristen

 • Openbaar Ministerie

 • Rechterlijke macht

 • Politie

 • Belastingdienst

Niveau: Verdieping
 

Docenten

 • Paula Janssen, Strafrechtadvocaat op Curaçao, Sint Maarten en op de BES- eilanden

 • Tjarda van der Spoel, senior raadsheer bij het gerechtshof Den Haag

 • Aco Verhaegh, Beleidsmedewerker Luchtvaartzaken bij het Openbaar Ministerie en promovendus aan de Universiteit Utrecht) hebben als tijdelijk uitgezonden TBO rechter en TBO griffier bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba de strafzaken Saffier en Emerald behandeld

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Maandag 4 maart 2019 van 14.00 - 17.30 uur met borrel na afloop.          
Inloop vanaf 13.00 uur

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag

Kosten: € 199,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader

 • Lunch

 • Consumpties

 PO/PE-punten: 3

 
Erkenningslogo kleur in jpg.jpg
rb.png
nba.png
 
nob.png
knb.png
 
NEVOA logo JPEG.JPG