Het financieel economisch strafrecht is een bijzondere tak van sport. Het vergt van betrokkenen bij dergelijke (straf)zaken, in de rol van advocaat, officier van justitie, rechter(-commissaris) dan wel als opsporingsambtenaar/toezichthouder specifieke kennis en kunde.

Voor degenen die zich (verder) willen specialiseren op dit vakgebied is de 'Expertise Bijzonder Strafrecht' in het leven geroepen. Door aan onderstaande vereisten te voldoen kunt u het certificaat 'Expertise Bijzonder Strafrecht' behalen. 
 

Kosten

Het verkrijgen van het certificaat 'Expertise Bijzonder Strafrecht' brengt geen (extra) kosten met zich. U betaalt slechts voor de cursussen die u kiest voor het invullen van de 'Expertise Bijzonder Strafrecht' (zie hieronder).
 

Doelgroep

De 'Expertise Bijzonder Strafrecht' is onder meer bedoeld voor advocaten, officieren van justitie, parketsecretarissen, opsporingsambtenaren (politie en FIOD), toezichthouders, rechters, rechter-commissarissen, bedrijfsjuristen, compliance officers. 
 

Invulling  

 1. Voor het behalen van certificaat 'Expertise Bijzonder Strafrecht' dient u in totaal 60 punten, die gelijk staan aan 60 uur netto relevant onderwijs, te behalen door het volgen van cursussen en/of het bijwonen van congressen op het gebied van financieel economisch strafrecht.

  U dient drie verplichte evenementen bij te wonen.

  Daarnaast dient u uit 6 verschillende modules het vereiste aantal punten voor die betreffende module te hebben behaald.

  In het onderstaande overzicht staat aangegeven welke cursussen in aanmerking komen.

  Gedurende deze cursussen passeren de belangrijkste onderwerpen binnen het financieel-economisch strafrecht de revue. Zowel materiële als formele aspecten komen ruimschoots aan bod. 
   
 2. In aanvulling op het volgen van 60 uur netto relevant onderwijs dient u een artikel met een voor het financieel economisch strafrecht relevant onderwerp te hebben gepubliceerd in een relevant tijdschrift, zoals het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving. De minimale omvang van dit artikel bedraagt 3.500 woorden.
   

Periode

Voor de afronding van voornoemd traject (het volgen van 60 uur netto relevant onderwijs alsmede het publiceren van het artikel) staat een periode van maximaal 3 jaar.

De periode tussen de eerst gevolgde en laatst gevolgde cursus dient derhalve maximaal 36 maanden te belopen.

Let op: Ook het artikel dient binnen deze periode reeds gepubliceerd te zijn.
 

Afronding

Indien u van mening bent dat u heeft voldaan aan de vereisten voor het behalen van het certificaat, dan kunt u een e-mail sturen naar info@bijzonderstrafrechtacademie.nl.

Daarbij dient u dan opgave te doen van de door u gevolgde cursussen alsmede een kopie in te sturen van het door u gepubliceerde artikel. 
 

 

Invulling onderwijs 

Verplichte onderdelen 

Voor het behalen van het certificaat 'Expertise Bijzonder Strafrecht' dient u allereerst te hebben deelgenomen de volgende cursussen/congressen: 


Daarnaast dient u uit de navolgende 6 modules minimaal het aantal verplicht gestelde punten te behalen:

 
 
Schermafbeelding 2018-07-09 om 14.05.43.png
Schermafbeelding 2018-07-09 om 14.11.10.png
Schermafbeelding 2018-07-09 om 14.14.35.png
Schermafbeelding 2018-07-09 om 14.15.14.png
Schermafbeelding 2018-07-09 om 14.12.46.png
Schermafbeelding 2018-07-09 om 14.13.26.png
 
 
 

Hieronder treft u een overzicht aan van alle cursussen die reeds hebben plaatsgevonden en die tevens in aanmerking komen in het kader van het gevolgde relevante onderwijs: 

1 oud.png
 
2 oud.png
 
3 oud.png
 
4 oud.png
 
5 oud.png
 
6 oud.png

 

 

Laatst geüpdate: 1 februari 2018