Datum: Donderdag 26 maart 2015
Tijd:  9.30 - 17.30 uur 
Inloop: vanaf 9.00 uur
Locatie: Anna van Buerenplein 41a (New Babylon), Den Haag
Kosten: 
€ 365,- excl. BTW
PO-punten: 7


In een op de drie faillissementen wordt geconstateerd dat er door de bestuurders/aandeelhouders gefraudeerd is in het zicht van het faillissement. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aanpak van faillissementsfraude (weer) hoog op de politieke agenda is komen te staan. De bestrijding van faillissementsfraude vindt op verschillende manieren plaats; via het civiele recht door de curator, door middel van fiscale aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en door strafrechtelijke vervolging van vermeende fraudeurs door justitie. 

Tijdens de cursus zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de strafrechtelijke, civielrechtelijke én fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude. Zo zal dieper in gegaan worden op de bankbreukdelicten (art. 340-344 Sr) en op het fenomeen van verschuilen achter (buitenlandse) rechtspersonen en/of stromannen. Naast het handhavingsbeleid van het Openbaar Ministerie zullen de instrumenten van de curator en fiscus aan bod komen. Uiteraard komen ook de recente ontwikkelingen en nieuwe maatregelen ter bestrijding van faillissementsfraude ruimschoots aan bod.

Alle onderwerpen worden behandeld aan de hand van casussen en praktijkvoorbeelden.

 

Programma

 

I Strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude (Tineke Hilverda) 

 • Het fenomeen faillissementsfraude
 • Verschillende vormen van faillissementsfraude
 • Huidige aanpak van faillissementsfraude
 • Recente ontwikkelingen
 • (Schending van) faillissementsrechtelijke normen
 • De inhoud van de artikelen 340-344 Sr: Voorkoming en bestrijding van wederrechtelijke benadeling van de faillissementsschuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden
 • Feitelijk leidinggevers en opdrachtgevers
 • Verschuilen achter (buitenlandse) rechtspersonen en/of stromannen zinvol?
 • Voeging van de curator ten behoeve van de benadeelde schuldeisers in het strafproces tegen de fraudeur

 

II De rol van het Openbaar Ministerie bij de bestrijding van faillissementsfraude & handhavingsbeleid (Johanna Reddingius)

 

III Middelen van de curator bij faillissementsfraude & overige civielrechtelijke aspecten (Willem van Nielen)

 • Wet civielrechtelijk bestuursverbod
 • Middelen van de curator
 • Inlichtingenplicht en strafrechtelijk zwijgrecht
 • Curator: een extra taak fraudebestrijding
 • Fraudebestrijding vs. belang boedel en lege boedel
 • Artikel 66 Fw-verhoor
 • Veiligstellen administratie en digitale bestanden
 • Binnentreden woning of andere plaats
 • Inbewaringstelling/gijzeling
 • Artikel 91 Fw en paspoortsignalering
 • Curator en strafproces
 • Internationale verhaalsacties OM en civielrechtelijke asset tracing en asset recovery

 

IV Fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude & de rol van de fiscus  (Jaap Timmer)

 • Coördinatiegroep faillissementsfraude / Centraal Meldpunt Faillissementsfraude
 • Faillissementen / faillissementsfraude in Nederland
 • Aanwijzing Opsporing en vervolging faillissementsfraude van het College van Procureurs-Generaal
 • Proces meldingen, aangiften & opsporing faillissementsfraude
 • Informatieverstrekking fiscus & curator
 • Informatieverstrekking FIOD & curator
 • Rol notaris bij veelplegers
 • Praktijk

 

Klik hier voor het volledige programma.

 

Sprekers

 • Tineke Hilverda, senior raadsheer bij gerechtshof Den Bosch en hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Johanna Reddingiussenior Officier van Justitie bij het Arrondissementsparket Den Haag, portefeuillehouder Faillissementsfraude.
 • Willem van Nielen, partner bij Van Diepen Van der Kroef en curator te Den Haag.
 • Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude &  Coördinator Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Curatoren
 • Leden van de zittende en staande magistratuur
 • (Overheids)juristen
 • Fiscalisten
 • Forensische accountants
 • Leden van toezicht- en opsporingsteams
 • Opsporingsambtenaren

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Donderdag 26 maart 2015 | 9.30 - 17.30 uur (inloop vanaf 9.00 uur)

LocatieAnna van Buerenplein 41a (New Babylon), Den Haag
Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten) en nabij Pleingarage (2 minuten).

Routebeschrijving
Klik hier voor de routebeschrijving.

Kosten: € 365,- excl. BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Syllabus
 • Lunch
 • Consumpties 

Nemen er meerdere personen van uw kantoor of organisatie deel aan de cursus, dan ontvangt u beiden €45,- korting. 

PO-punten: 7