De Bestrijding van Faillissementsfraude

Regelingen & UitsprakenFaillissementsfraude: Schending van faillissementsrechtelijke normen


Civielrechtelijke bestrijding

De Pauliana

Peeters/Gatzen-vordering

uitgewerkt in: 

De bestuurders-aansprakelijkheid

De aansprakelijkstelling van de frauduleus verkopende (bestuurder/) aandeel-houder

  • Rechtbank Oost-Brabant 1 mei 2013, JIN 2013/136 met noot P. Haas

Garantstellingsregeling curatoren 2012Verdere inhoud van de bankbreukdelicten en de geschonden faillissementsrechtelijke normen

Artikel 340/342 aanhef en onder 1 en 2 Sr:

Artikel 341 sub a/343 aanhef en onder 1 Sr

Artikel 344 aanhef en onder 1 en 2 SrFaillissementsrechtelijke inlichtingenplicht versus strafrechtelijk zwijgrecht en artikel 6 EVRM


Nieuwe wetgeving


Deze pagina is voor het laatst geupdate op 14 juli 2014.