Datum: Donderdag 16 februari 2017
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Inloop: vanaf 9.30 uur
Locatie: Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag
Kosten: € 575,- excl. BTW
PO-punten: 6


Tijdens deze cursus wordt allereerst uitgebreid stilgestaan bij de relevante strafrechtelijke bepalingen, de bankbreukdelicten, toepasselijke faillissementsrechtelijke normen én recent in werking getreden wetgeving. Het tweede deel van de bijeenkomst is gewijd aan het perspectief van de strafrechtadvocaat en de verdediging in faillissementsfraudezaken, waarbij onder meer wordt ingegaan op waar de mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën mogelijk en wenselijk zijn. 

 

Programma

DEEL 1: BANKBREUKDELICTEN & DE STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING VAN FAILLISSEMENTSFRAUDE

Spreker: Tineke Hilverda

 • Bankbreukdelicten
 • Faillissementsrechtelijke normen (welke gedragingen zijn volgens het faillissementsrecht frauduleus)
 • Faillissementsrechtelijke inlichtingenplicht vs. zwijgrecht
 • Vereisten daderschap rechtspersonen
 • Feitelijk leidinggevers en opdrachtgevers
 • Gebruik van katvangers succesvol?

 

DEEL 2: HET PERSPECTIEF VAN DE VERDEDIGING: VERWEREN & STRATEGIEËN

Spreker: Wiebe de Vries

 • Rechtsbijstand in faillissementsfraudezaken
 • Mogelijkheden voor de verdediging: kansrijke verweren
 • Processtrategieën
 • Nemo tenetur

   

Docenten 

 • Prof. mr. C.M. (Tineke) Hilverda, senior raadsheer bij gerechtshof Den Bosch en hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit Nijmegen
   
 • De heer mr. drs. W. (Wiebe) de Vries, advocaat-partner bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen

   

Doelgroep 

 • advocaten
 • curatoren 
 • leden van het Openbaar Ministerie
 • leden van de zittende magistratuur
 • rechter-commissarissen
 • leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de politie en de FIOD
 • medewerkers van de Belastingdienst
 • forensische accountants
 • bedrijfsjuristen
 • fiscalisten

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Donderdag 16 februari 2017 | 10.00 - 17.00 uur
Inloop vanaf: 9.30 uur 

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag

Kosten: € 575,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader
 • Lunch
 • Consumpties

PO-punten: 6 NOvA