Datum: Dinsdag 8 december 2015
Tijd: 18.00 – 21.30 uur
Inloop: vanaf 17.30 uur met broodjes
Locatie: Locatie: Plein 15-16, Den Haag
Kosten: € 175,- excl. BTW
PO/PE-punten: 3

Deze cursus is eerder beoordeeld met een 7,8


De aanpak van zogenaamde (vermeende) 'facilitators' heeft de prioriteit van het Openbaar Ministerie. Bij de opsporing en vervolging van fiscale delicten wordt dan ook steeds vaker de accountant of de (belasting)adviseur betrokken. De adviseur of accountant neemt hierbij niet alleen de rol aan van getuige, maar kan ook verdachte zijn.

Tijdens dit seminar wordt besproken met welke strafrechtelijke aspecten een accountant en (belasting)adviseur bij de advisering rekening dient te houden en komt aan bod wat diens rechten en plichten zijn in het geval de opsporingsdiensten op de stoep staan.

Aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden zullen praktische handvatten worden gegeven. Hierbij zal onder meer antwoord op de volgende vragen worden gegeven:

 • Welk risico kunnen accountants en (belasting)adviseurs lopen?
 • Wanneer zijn zij verdachte, wanneer getuige?
 • Hoe te handelen bij een bezoek dan wel verzoek van de FIOD of het Openbaar Ministerie bij de accountant of de (belasting)adviseur?
 • Is de accountant/(belasting)adviseur verplicht te allen tijde mee te werken en stukken uit te leveren: wanneer wel en wanneer niet?
 • Hoe te handelen tijdens een verhoor bij de rechter-commissaris?
 • Aan de toepassing van welke dwangmiddelen kunnen accountants/adviseurs worden onderworpen?

 

Sprekers

 • Anke Feenstra, advocaat-partner Hertoghs Advocaten
 • Vincent Leenders, landelijk coördinerend fraude officier van justitie Functioneel Parket Amsterdam
 • Jørgen Snitker, strafrechter Rechtbank Rotterdam

 

Programma

 

Deel I: De aanloop naar een strafzaak

Vincent Leenders zal in het eerste deel van de avond de belangrijkste aspecten van de aanloop naar een strafzaak behandelen:

 • Melding en inkeer: wanneer nog tijdig?
 • Bijzondere opsporingsbevoegdheden
 • Sfeerovergang tussen toezicht en opsporing
 • Onderzoek door de rechter-commissaris in strafzaken
 • Ne bis in idem en una via
 • Selectieproces van strafzaken / tripartiete overleg
 • De gang van zaken tijdens een FIOD-onderzoek
 • Nemo tenetur
 • Medewerkingsplicht?
 • Transigeren & vervolgen

 

54.jpg

Deel II: Eerste hulp bij FIOD-onderzoeken

Vervolgens zullen onder leiding van Anke Feenstra enkele materieelrechtelijke aspecten de revue passeren:

 • Soorten fiscale strafbare feiten
 • Witwassen
 • Opzet en pleitbaar standpunt 
 • Medeplegen
 • WWFT
 • Ontneming
 • Einde Zwitsers bankgeheim? 
 • Wat te doen als de FIOD op de stoep staat? Wat adviseert u een accountant/(belasting)adviseur

 

Deel III: “Court room” training

Dan tot slot krijgt u van Jørgen Snitker te horen wat een accountant/adviseur staat te wachten indien de pijlen van de FIOD en/of OM zich inderdaad hebben gericht op de accountant/adviseur.

 • Welke rechten en plichten heeft de accountant/adviseur?
 • Welke rol hebben zij als getuige?
 • Hoe dienen zij zich te gedragen bij een verhoor bij de rechter-commissaris?
 • Aan de toepassing van welke bijzondere dwangmiddelen kunnen accountants/adviseurs worden onderworpen? Denk hier bijvoorbeeld aan het opnemen van vertrouwelijke (OVC-)gesprekken. 
 • Komt het uiteindelijk tot een veroordeling, aan welke straffen moet u dan denken en welke oriëntatiepunten gelden hierbij voor de rechter?

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Advocaten-belastingkundigen
 • (Belasting)adviseurs
 • Bedrijfsfiscalisten
 • Accountants
 • Juristen
 • (concern)Controllers
 • Leden van het OM en de rechterlijke macht
 • Leden van opsporingsdiensten 

 

Niveau: Introductie (weinig voorkennis van het strafrecht vereist).

 

Praktische Informatie 

Datum & tijd: Dinsdag 8 december 2015 | 18.00 - 21.30 uur
Inloop met luxe belegde broodjes vanaf 17.30 uur.

Locatie: Plein 15-16, Den Haag

Routebeschrijving
Klik hier voor de routebeschrijving. 

Kosten: € 175,- excl. BTW

 

PO- en PE-punten

PO-punten: 3 NOvA

Naamloos.png

PE-punten

RB: 1 punt fiscaal en 2 algemene punten

NOAB: 2 punten 

NBA: Deze cursus kan van belang zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening van een accountant. In dat geval kan deze in aanmerking komen voor de toekenning van PE-uren. Raadpleeg hiervoor de regelgeving van de NBA.

NOB: 3 punten
Het wordt door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs uitdrukkelijk aan de professionaliteit van NOB-leden zelf overgelaten te beoordelen of PE-activiteiten kunnen worden beschouwd als PE-activiteiten in het kader van het Reglement Permanente Educatie (zie artikel 2).

NEVOA: 3

 

 

Beoordeling

Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8.

Reacties van deelnemers:

 • "Leerzaam"
 • "Interessante invalshoeken vanuit OM, rechterlijke macht en advocatuur gebundeld"
 • "Zinvol en interessant"
 • "Goede opfriscursus"