Datum:   Donderdag 13 december 2018
Tijd:   10.00 - 17.15 uur
Inloop:   vanaf 9.30 uur
Locatie:   Centrum van Den Haag
Kosten:   € 385,- excl. 21 % BTW
PO-punten:   6 NOvA
Docent:   Henk Dammers


Tijdens deze cursus staan de ontwikkelingen op het gebied van de handhaving en het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid centraal. Aan de orde komen de bevoegdheden waarover toezichthouders sociale zekerheidswetgeving en opsporingsambtenaren in dat kader beschikken. 

De wens van het kabinet en de samenleving is om fraude met uitkeringen stringent aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen. Toezicht en handhaving zijn dan ook steeds weer terugkerende speerpunten in elk kabinet. Er is bij het toezicht op en de handhaving van sociale zekerheidswetgeving sprake van een breed scala aan instrumenten die moeten voorkomen dat mensen onterecht een uitkering ontvangen. Het sluitstuk is het opleggen van een sanctie bij overtreding van de regels. Het niet of onjuist verstrekken van inlichtingen aan de uitkeringsorganen wordt gesanctioneerd met een bestuurlijke boete of met een vervolging door het Openbaar Ministerie. De aanscherping van het sanctiebeleid is genuanceerd door jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Deze jurisprudentie gaf aanleiding tot wijziging van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en het Boetebesluit. Bij de uitkeringsorganen zijn toezichthouders dagelijks bezig met het uitvoeren van bestuurs- dan wel strafrechtelijke onderzoeken.

Tijdens deze cursus staan bovengenoemde ontwikkelingen centraal.

 

Programma

Ochtendprogramma: De punitieve sanctie in sociale zekerheidswetten

 • Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude van het College van Procureurs-Generaal
 • Implicaties van de Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 • Opleggen van een bestuurlijke boete bij schending van de inlichtingenplicht
 • Vormen van verwijtbaarheid
 • Termijn voor het opleggen van de boete
 • Recidiveboete
 • Procedure bij oplegging van de bestuurlijke boete
   

Middagprogramma: Handhavingsmogelijkheden

 • Fraudevormen
 • Mogelijkheden voor internationaal onderzoek
 • Verplichtingen die opgelegd kunnen worden in het kader van de sociale zekerheidswetgeving
 • Bevoegdheden van de toezichthouder bij handhaving van de sociale zekerheidsfraude
 • Sfeerovergang & una via
   

Docent: Henk Dammers

Henk Dammers is decennia lang werkzaam in alle geledingen van de opsporings- en toezichtwereld en beschikt dan ook over ruime ervaring. Zo was hij o.a. werkzaam bij politie, recherche, bijzondere opsporingsdiensten, sociale recherche en inspecties van diverse ministeries op zowel uitvoerend, leidinggevend als adviserend gebied. Ook nu is hij nog steeds als senior adviseur werkzaam bij een landelijke inspectiedienst. Daarnaast is hij ruim 20 jaar werkzaam als docent, opleider, trainer en auteur. Praktijkervaringen en reflecties op zijn eigen werksituaties vormen dan ook de basis op grond waarvan een leersituatie wordt gevormd.

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • (overheids)juristen
 • Bedrijfsjuristen
 • Toezichthouders
 • Handhavers


Niveau: verdieping
 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Donderdag 13 december 2018 | 10.00 - 17.15 uur
Inloop vanaf 9.30 uur 

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag

Kosten: € 385,- excl. BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader
 • Lunch
 • Consumpties

 

Beoordeling

De cursus wordt beoordeeld met een 8,1.

Reacties van deelnemers: 

 • "Nuttig en compleet"
 • "Uitwisseling van ervaringen tussen verschillende beroepsgroepen"
 • "Goed handvat voor de praktijk"
 • "Boeiend tot het einde"
 • "Erg informatief met veel praktijkvoorbeelden"
 • "Gedetailleerde readers"
 • "Praktijkgericht, toegankelijk en juridisch duidelijk"