Datum: Dinsdag 10 oktober 2017
Tijd: 14.00 - 18.30 uur
Inloop: vanaf 13.30 uur
Locatie: Centrum van Den Haag
Kosten: € 275,- excl. BTW
PO-punten: 4
Docent: Pieter Duyx


Het marktmisbruikregime is in beweging. Per 3 juli 2016 zijn zowel de Richtlijn betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (Richtlijn marktmisbruik) als de Verordening marktmisbruik in werking getreden. Daarnaast is er veel nadere regelgeving verschenen en hebben toezichthouders extra richtsnoeren gegeven. De regelgeving is geactualiseerd aan de hand van de laatste ontwikkelingen op het gebied van jurisprudentie, markt en technologie. Over een juiste toepassing van deze regels is veel te doen en de belangen kunnen daarbij aanzienlijk oplopen. Zo levert dit rechtsgebied een bloeiende rechtspraktijk op en is het daarmee een walhalla voor (een adviespraktijk voor) juristen.

In deze cursus komen alle recente veranderingen aan bod, alsmede hoe de praktijk met lastige onderwerpen omgaat. Daarmee krijgen deelnemers tijdens deze cursus een duidelijk beeld van (toepassing van) het nieuwe marktmisbruikregime, waarbij verdieping zeker ook wordt gezocht in de verplichtingen van beursgenoteerde vennootschappen (inclusief in het voorkomen van misbruik van voorwetenschap).

De cursus is opgedeeld in drie blokken: (1) Openbaarmakingplicht; (2) Voorwetenschap, mededelen & marktmanipulatie; en (3) Preventie & handhaving. Per blok wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen (recente zaken, lopende discussies en mogelijk toekomstige knelpunten). Ook is er veel aandacht voor de verhouding tussen de Europese regelgeving en de nationale toepassing daarvan.

Tijdens het eerste blok komen de openbaarmaking van voorwetenschap en de uitstelregeling van de publicatieplicht aan bod. Beursgenoteerde vennootschappen moeten op dit punt aanzienlijk meer ‘in control’ zijn dan voorheen. De nieuwe uitdagingen op dit gebied worden dan ook uitgebreid besproken. Ook wordt de regelgeving zelf nader geanalyseerd en komen enkele tegenstrijdigheden aan bod, waaronder de spanning tussen de openbaarmakingsplicht en het verbod op misbruik van voorwetenschap.

Tijdens het tweede en derde blok wordt verder ingegaan op het verbod van misbruik van voorwetenschap, het mededelen van voorwetenschap en het verbod van marktmanipulatie. Het derde blok richt zich op preventie, toezicht en de handhaving van marktmisbruik. In deze blokken komen onder meer het tipverbod (selectieve openbaarmaking, polsen van grootaandeelhouders), preventieve maatregelen (Chinese Walls), meldingsverplichtingen (insider melding), beleggingsadviezen (analistenrapporten, journalistieke producten), regeling klokkenluider en de klikplicht aan bod. Bij de bespreking van alle onderwerpen wordt geput uit praktijkervaring, komt alle belangrijkste jurisprudentie aan bod en wordt hier en daar ook academische verdieping gezocht.

 

Programma

De cursus is opgedeeld in een viertal blokken:

I Openbaarmakingplicht

 • Juridisch kader
 • Openbaarmaking van voorwetenschap
 • Uitstelregeling
 • Spanning in uitspraken en praktijk (bijvoorbeeld in verhouding tussen de openbaarmakingsplicht en handelen met voorwetenschap)
   

II Voorwetenschap, mededelen en markmanipulatie

 • Verbod van misbruik van voorwetenschap (begrip 'voorwetenschap', uitzonderingen op het verbod, doel en strekking)
 • Mededelen (tipverbod, uitzonderingen, marktpeilingen en praktische problemen)
 • Marktmanipulatie (informatiemanipulatie, transactiemanipulatie, high frequency trading)
 • Beleggingsadviezen (analistenrapporten, journalistieke producten)
   

III Preventie, Toezicht & handhaving

 • Preventieve maatregelen (insiderlijst, klikplicht, klokkenluider)
 • Tripartiete-overleg (OM/FIOD/AFM)
 • Rol van het bestuursrecht en strafrecht
 • Sancties 

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • adviseurs
 • officieren van justitie en parketsecretarissen
 • juristen van AFM en DNB
 • overige overheidsjuristen
 • toezichthouders
 • rechters 
 • academici

 

Niveau: Basis & verdieping 

 

Docent

Pieter Duyx, Senior Legal Counsel NN Group & redacteur bij het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming.

Voor zijn overstap naar Nationale Nederlanden is Pieter werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie, de AFM en DNB. Daarbij was Pieter vaste vertegenwoordiger van de AFM in het reguliere overleg met het OM en FIOD. Ook heeft hij het vak ‘Onderneming en strafrecht' aan de UvA gedoceerd en publiceert hij regelmatig artikelen over het nieuwe marktmisbruikregime. Door zijn achtergrond kan Pieter het onderwerp zowel vanuit het perspectief van de onderneming als de toezichthouder benaderen. 

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Dinsdag 10 oktober 2017 | 14.00 – 18.30 uur

Locatie: Centrum van Den Haag

Kosten: € 275,- excl. BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader
 • Consumpties

PO-punten: 4

 

Beoordeling

Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,5.

Reacties van deelnemers: 

 • "Goed overzicht van belangrijkste aspecten huidige en toekomstige wetgeving en jurisprudentie."
 • "Zeer informatief." 
 • "Goede inhoudelijke cursus met veel interactie."
 • "In een middag volledig bijgepraat." 
 • "Diepgaand"
 • "Snel wegwijs door marktmisbruik-materie" 
 • "Overzichtelijk" 
 • "Compacte praktijkcursus"