Internet biedt een zee aan informatie dat van belang kan zijn ten behoeve van de opsporing het handhaving. Het vergaren van persoonsgegevens op internet is echter niet zonder grenzen. In deze cursus komen de juridische aspecten van ‘internetrechercheren’, of ‘openbronnenonderzoek’ zoals het ook wel wordt genoemd, aan bod. De cursus geeft inzicht in de grenzen van het gebruik van open bronnen op internet.

Tijdens de cursus wordt een korte inleiding over internetrechercheren gegeven. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de bronnen waarvan gebruik kan worden gemaakt. Vervolgens wordt uitgelegd wordt op welke manier het vergaren van gegevens van internet een inmenging vormt op grondrechten en mensenrechten. Aan de hand van het ‘protocol internetonderzoek’ van gemeenten worden de grenzen van het internetrechercheren voor gemeenteambtenaren uitgelegd. Daarbij wordt ook aandacht besteed wanneer een officier van justitie bij het onderzoek moet worden betrokken. Daarnaast wordt uitgelegd wat de grenzen zijn voor internetrechercheren voor opsporingsambtenaren. Ook het gebruik van undercover opsporingsmethoden op internet wordt besproken.

 

Doelgroep 

  • Advocaten

  • Bedrijfsjuristen

  • Compliance officers

  • Overheidsjuristen (gemeenten, provincies, rijksoverheid etc.)

  • Leden Rechterlijke Macht

  • Leden Openbaar Ministerie

  • Medewerkers opsporingsdiensten (FIOD, politie etc.)

  • Medewerkers Belastingdienst

  • Toezichthouders

  • Adviseurs

 

Niveau: basis + verdieping
 

Docent

Mr. dr. J.J. Oerlemans is als onderzoeker en gastmedewerker verbonden aan eLaw@Leiden, het Centrum voor Recht en Technologie bij de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar digitale opsporing, privacy en cybersecurity. Daarnaast is hij redacteur bij het tijdschrift Computerrecht. Op 10 januari 2017 is Jan-Jaap op zijn proefschrift ‘Investigating Cybercrime’ gepromoveerd bij de Universiteit Leiden. 

Oerlemans.png