Datum:   Donderdag 30 augustus 2018
Tijd:   10.00 - 17.00 uur
Inloop:   vanaf 9.30 uur
Locatie:   Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag
Kosten:   € 575,- excl. BTW
PO-punten:   6


Tijdens deze cursus komen de internationale bevoegdheden van de curator, zowel binnen de Insolventieverordening als daarbuiten, aan bod. Daarnaast passeren de mogelijkheden tot asset tracing - door zowel het Openbaar Ministerie als de curator - de revue.

Het eerste deel van de bijeenkomst ziet op de (internationale) verhaalsmogelijkheden van het Openbaar Ministerie, waarbij de mogelijkheden tot verhaal van het OM aan bod komen.

Daarna worden de civielrechtelijke mogelijkheden van (het vinden van) verhaal voor aansprakelijkheidsvorderingen op de fraudeur (asset tracing en asset recovery). Het is immers de taak van de curator om optimaal van zijn mogelijkheden gebruik te maken.

Afgesloten wordt met de internationale bevoegdheden van de curator.

 

Docenten

 • Jeroen Hennekam, Internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur Functioneel Parket Amsterdam
   
 • Cathalijne van der Plas, advocaat-partner bij Höcker Advocaten
   
 • Prof. dr. Michael Veder, hoogleraar Burgerlijk recht (Insolventierecht), verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Hij is tevens adviseur van het Amsterdamse advocatenkantoor RESOR N.V. Daarnaast adviseert hij als Technical Assistance Advisor het IMF op het terrein van het insolventierecht. Hij is lid van de Expert Group on cross-border insolvency die de Europese Commissie adviseert over de herziening van de Europese Insolventieverordening.

 

Programma
 

Deel 1: (internationale) Verhaalsacties Openbaar Ministerie

Spreker: Jeroen Hennekam

 • Mogelijkheden OM tot verhaal
 • Internationaal rechtshulpverzoek tot het nemen van rechtsmaatregelen in het buitenland.
 • Het doen van (verhaals)onderzoek en het initiëren van rechtsmaatregelen in het belang van de boedel.

 

Deel 2: Asset tracing & asset recovery

Spreker: Cathalijne van der Plas

 • Asset Tracing & Discovery: Welke wegen zijn er te bewandelen om tot asset tracing te komen?
 • Mogelijkheden in eigen land en over de grens
 • Vereisten
 • Asset Recovery: vermogensbestanddelen getraceerd, en dan? 

 

Deel 3: Internationale bevoegdheden van de curator

Spreker: Prof. dr. P.M. (Michael) Veder

 • Insolventieverordening
 • Grensoverschrijdende uitoefening van bevoegdheden van de curator (zowel binnen als buiten de Insolventieverordening)
  • Binnentreden
  • Uitoefening inlichtingenplicht
  • Beslag- en executieaspecten
 • Casussen 

 

Doelgroep 

 • advocaten
 • curatoren 
 • leden van het Openbaar Ministerie
 • leden van de zittende magistratuur
 • rechter-commissarissen
 • leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de politie en de FIOD
 • medewerkers van de Belastingdienst
 • forensische accountants
 • bedrijfsjuristen
 • fiscalisten

(academisch geschoolde juristen)

 

Niveau: Verdieping

 

Praktische Informatie


Datum: Donderdag 30 augustus  2018

Duur: 10.00 - 17. 00 uur
Inloop vanaf 9.30 uur

Kosten: € 575,- excl. BTW

Locatie: Centrum van Den Haag

PO/PE-punten: 6