Datum: Donderdag 17 november 2016
Tijd: 10.00 - 16.30 uur
Inloop: vanaf 9.30 uur
Locatie: Centrum van Den Haag
Kosten: € 399,- excl. BTW
PO-punten: 5 NOvA


Het waren medewerkers bij Nederlandse bedrijven en instellingen als Ordina, SBM Offshore, Odfjell, Theodoor Gillissen, Ballast Nedam, Imtech, Vestia, diverse provinciebesturen, gemeentes en ziekenhuizen die misstanden aan het licht brachten. Aan het begin van een strafzaak staat met andere woorden steeds vaker een klokkenluider.

In 2016 wordt de positie van klokkenluiders aanzienlijk versterkt. Per 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking. Daarnaast heeft DNB eind 2015 aangekondigd een eigen meldpunt in te richten voor professionals in de financiële sector die weet of gegronde vermoedens hebben van ernstige overtredingen van wet- en regelgeving. Ook de AFM en de ECB hebben een dergelijk loket geopend.

Tijdens deze cursus wordt het fenomeen ‘klokkenluiden’ vanuit diverse invalshoeken belicht. Aandacht wordt besteed aan zowel strafrechtelijke als arbeidsrechtelijke aspecten bekeken vanuit zowel het perspectief van de medewerker als de onderneming.

Hierbij komen onder meer de volgende vragen aan bod:   

 • Wat zijn de gevolgen van de Wet Huis voor klokkenluiders?
 • Hoe ziet de rechtsbescherming van klokkenluiders eruit vanaf 1 juli 2016?
 • Wat is de rol van het Huis voor Klokkenluiders?
 • Hoe wordt in Nederland, in vergelijking met andere landen, omgegaan met klokkenluiders?
 • Welke verplichtingen rusten op ondernemingen als het gaat om klokkenluiden, en hoe kunnen zij daaraan voldoen?
 • Wat zijn de consequenties van een klokkenluidersmelding (intern of extern) voor een onderneming, en hoe kan hiermee het beste worden omgegaan? 

 

Programma

Deel I. Inleiding 

Spreker: Marrit Verveld-Suijkerbuijk

 • Schets van maatschappelijke ontwikkeling: verbetering van de positie van de klokkenluider
  • Nationaal en internationaal perspectief
 • Wet Huis voor klokkenluiders in vogelvlucht
  • Inhoud
  • Verplichte klokkenluidersregeling,
  • Oprichting, taak en bevoegdheden Huis voor Klokkenluiders
  • Bescherming werknemers
  • Genomen “horden” bij totstandkoming
  • Belangrijkste implicaties voor ondernemingen, klokkenluiders en overheid
 • Recente / relevante ontwikkelingen in jurisprudentie

 

Deel II. Het Huis voor Klokkenluiders

Spreker: Vertegenwoordiger van het Huis voor Klokkenluiders

 • Achtergrond Adviespunt Klokkenluiders / Huis voor Klokkenluiders
 • Rol Huis voor Klokkenluiders
 • Informatie-uitwisseling
 • Samenwerking met Openbaar Ministerie
 • Ervaringen uit de praktijk

 

Deel III. Strafrechtelijke rechtsbescherming en beloning van klokkenluiders 

Spreker: Marrit Verveld-Suijkerbuijk

 • Strafrechtelijke rechtsbescherming van de klokkenluider
  • Bespreking van de verschillende hoedanigheden van een klokkenluider in het strafrecht (verdachte, getuige, benadeelde partij)
  • Rechtsbescherming in het strafrecht en de Wet Huis voor Klokkenluiders
 • Belonen van klokkenluiders: nationale en internationale ontwikkelingen

 

Deel IV. Arbeidsrechtelijke aspecten van de Wet Huis voor klokkenluiders

Spreker: Sophie van Sadelhoff

 • Gevolgen Wet Huis voor klokkenluiders voor werkgevers
 • Arbeidsrechtelijke rechtsbescherming van klokkenluiders
 • De ondernemingsraad en interne klokkenluidersregelingen

 

Deel V. Het luiden van de klokken vanuit ondernemingsperspectief

Spreker: Marrit Verveld-Suijkerbuijk

 • Procedures op basis van de Wet Huis voor klokkenluiders vanuit ondernemingsperspectief
  • Interne melding
  • Externe melding aan Huis (al dan niet na in kennis stelling onderneming) 
  • Externe melding aan toezichthouder
  • Onderzoek door Huis (en evt. onderneming zelf)
  • Openbare rapportage
 • Aandachtspunten bij de inrichting van een interne meldingsprocedure
 • Consequenties van een klokkenluidersmelding (intern of extern) voor de onderneming
  • Reputatie
  • Claims
  • Sancties
 • Hoe om te gaan met deze consequenties?
  • waarde van interne onderzoeken
  • reputatiemanagement
  • omgang met toezichthouder(s) en OM

 

Doelgroep

 • advocaten
 • compliance officers
 • legal counsels
 • bedrijfsjuristen
 • internal auditors
 • juridisch adviseurs
 • rechters
 • leden van het Openbaar Ministerie
 • overheidsjuristen
 • leden van opsporingsinstanties
 • accountants

 

Sprekers

 • Marrit Verveld-Suijkerbuijk: advocaat strafrecht bij NautaDutilh;
   
 • Sophie van Sadelhoff: advocaat arbeidsrecht bij NautaDutilh;
   
 • Vertegenwoordigers van het Huis voor Klokkenluiders: een tweetal adviseurs van het Huis voor Klokkenluiders zal een bijdrage leveren aan deze cursus. 

 

Praktische Informatie 

Datum: Donderdag 17 november 2016 

Tijd: 10.00 - 16.30 uur
Inloop vanaf 9.30 uur 

Locatie: Centrum van Den Haag

Kosten: € 399,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader
 • Lunch
 • Consumpties

PO-punten: 5 NOvA