Materiaal Cursus Marktmisbruik

 

REGELGEVING

 

Huidig kader 

 

Handhaving, WED, Wetboek van Strafrecht/vordering, Wft, Awb, maar specifiek aandacht voor samenloop

 

Toekomstige ontwikkelingen in Europese regelgeving

 

UITSPRAKEN
 

Europese arresten

 

Nederlandse zaken