Materiaal Cursus Raakvlakken tussen Strafrecht & Arbeidsrecht

 

Introductie

 

Strafrechtelijk traject

 

Arbeidsrecht vs. Strafrecht

 

Klokkenluiden 

  • Klok en klepel: klokkenluidersregelingen vanuit arbeids- en privacyrechtelijk perspectief, TOP 2015(5)