Uitspraken Verdiepingscursus Cassatie in Strafzaken


 

HR 3 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:96 (art. 80a)

HR 10 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3259 (geen belang bij klacht medeplegen)

HR 17 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:635 (uos straf)

HR 17 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:637 (uos straf)

HR 5 juni 2007, NJ 2007/339 (over (niet)bepaaldelijk gevolmachtigd raadsman en klagen over geldigheid betekening dagvaarding)

HR 19 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1360 (geen belang bij onbevoegdheid rechter)

HR 10 maart 2015, ECL:NL:HR:2015:542 (verweer ex art. 359a Sv)

HR 29 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2842 (OM-cassatie tegen vrijspraak (en verjaring))

HR 29 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2860 (repareren (kleine) gebreken in motivering bewezenverklaring en art. 80a RO) (m.n. conclusie AG Spronken))

Zie tevens de conclusie van AG Spronken bij dit arrest

HR 13 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3028 (witwassen van eigen misdrijf afkomstige voorwerpen en afdoende beroep op die kwalificatieuitsluitingsgrond)

Conclusie bij HR 8 februari 2011, ECLI:NL:PHR:2011:BO9817 (het in het midden laten van feiten bij een beroep op noodweer)

Conclusie bij HR 6 december 2011, ECLI:NL:PHR:2011:BT2532 (AG over controle strafmotivering)

HR 1 juli 2014, NJ 2014/441 (getuigen en nuancering grenzen getuigenbewijs) en

HR 1 juli 2014, NJ 2014/488 (getuigen en nuancering grenzen getuigenbewijs) 

HR 28 september 2010, NJ 2010/654 (standaardarrest over beslag en beklag)

HR 29 september 2015, NJ 2015/420 (aanhoudingsverzoek wegens ziekte)

HR 13 juni 2014, NJ 2014/351 (aanhoudingsverzoek in het algemeen)