Module Corruptie

  • Bespreking van de Nederlandse corruptiebepalingen
  • Reikwijdte strafbepalingen
  • Rechtsmacht Nederland in het geval van buitenlandse corruptie
  • Criteria voor aansprakelijkheid rechtspersonen en feitelijk leidinggevers
  • Ketenverantwoordelijkheid: mogelijkheden tot het aansprakelijk stellen van de moederonderneming wanneer dochterondernemingen of andere geaffilieerde bedrijven zich schuldig maken aan omkoping
  • Voorkomen van aansprakelijkheid; intern anti-corruptiebeleid
  • Hoe komt corruptie aan het licht: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, belastingdienst, accountants, klokkenluiders
  • Handhaving door het Openbaar Ministerie & De rol van de landelijk corruptieofficier van justitie;
  • Europese & Internationale ontwikkelingen: EU-kaderbesluit inzake de bestrijding van corruptie in de privé-sector, FCPA en UK Bribery Act
  • Behandeling van een casus