Module Cybercrime

 • De ontwikkeling van computercriminaliteit
 • Overzicht van de meest voorkomende delicten en hoe zij worden gepleegd (het inbreken in computers (computervredebreuk) en het daarbij wijzigen van gegevens en het verstoren van de werking (fraude, sabotage, virussen), het schenden van de intellectuele eigendomsrechten, van geheimen en privacy (diefstal, heling, aftappen), het verspreiden van schadelijke informatie (uitingsdelicten, kinderpornografie e.d.)
 • Het juridisch kader met toepasselijk internationaal, Europees en nationaal recht. Biedt huidige wet- en regelgeving voldoende soelaas?
 • Toekomstige ontwikkelingen, waaronder het Wetsvoorstel versterking aanpak computercriminaliteit (Computercriminaliteit III)
 • Doorzoeking op afstand en terughacken
 • Notice and Takedown
 • Ontsleutelbevel
 • (grensoverschrijdende) Opsporingsmogelijkheden in een geautomatiseerde omgeving, met o.a. bevoegdheden als aftappen en het opvragen van gegevens tot het doorzoeken van computers en netwerken en het vinden van digitaal sporenmateriaal. Wie is wanneer bevoegd en welke handelingen kunnen worden verricht? Kan en moet een bedrijf aan alle vorderingen in dit verband voldoen?
 • Jurisdictie
 • e-evidence als nieuwe vorm van bewijs in strafzaken en onderzoek in cyberspace. Wat kan als digitaal bewijs dienen en hoe kan het worden vergaard? Welke praktische uitdagingen bestaan er bij het verzamelen en analyseren van e-evidence? 
 • De invloed van nieuwe technologieën als mobiele telefoons en cloud computing op de bewaring en beheer van elektronisch bewijs.