Module Faillissementsfraude

 

In een op de drie faillissementen wordt geconstateerd dat er door de bestuurders/aandeelhouders gefraudeerd is in het zicht van het faillissement. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aanpak van faillissementsfraude (weer) hoog op de politieke agenda is komen te staan. De bestrijding van faillissementsfraude vindt op verschillende manieren plaats; via het civiele recht door de curator, door middel van fiscale aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en door strafrechtelijke vervolging van vermeende fraudeurs door justitie. 

Tijdens de cursus zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de strafrechtelijke, civielrechtelijke én fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude. Zo zal dieper in gegaan worden op de bankbreukdelicten (art. 340-344 Sr) en op het fenomeen van verschuilen achter (buitenlandse) rechtspersonen en/of stromannen. Naast het handhavingsbeleid van het Openbaar Ministerie zullen de instrumenten van de curator en fiscus aan bod komen. Uiteraard komen ook de recente ontwikkelingen en nieuwe maatregelen ter bestrijding van faillissementsfraude ruimschoots aan bod.

 

Programma

 

Strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude

 • Het fenomeen faillissementsfraude
 • Verschillende vormen van faillissementsfraude
 • Huidige aanpak van faillissementsfraude
 • Recente ontwikkelingen
 • Faillissementsfraude: Schending van faillissementsrechtelijke normen
 • De inhoud van de artikelen 340-344 Sr: Voorkoming en bestrijding van wederrechtelijke benadeling van de faillissementsschuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden
 • Feitelijk leidinggevers en opdrachtgevers
 • Verschuilen achter (buitenlandse) rechtspersonen en/of stromannen zinvol?
 • Voeging van de curator ten behoeve van de benadeelde schuldeisers in het strafproces tegen de fraudeur

 

Middelen van de curator bij faillissementsfraude & overige civielrechtelijke aspecten

 • Wet civielrechtelijk bestuursverbod
 • Middelen van de curator
 • Inlichtingenplicht en strafrechtelijk zwijgrecht
 • Curator: een extra taak fraudebestrijding
 • Fraudebestrijding vs. belang boedel en lege boedel
 • Artikel 66 Fw-verhoor
 • Veiligstellen administratie en digitale bestanden
 • Binnentreden woning of andere plaats
 • Inbewaringstelling/gijzeling
 • Artikel 91 Fw en paspoortsignalering
 • Curator en strafproces
 • Internationale verhaalsacties OM en civielrechtelijke asset tracing en asset recovery

 

De rol van het Openbaar Ministerie bij de bestrijding van faillissementsfraude & handhavingsbeleid

 

Fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude & de rol van de fiscus