Module Handhaving van Sociale Zekerheidsfraude

 

De punitieve sanctie in sociale zekerheidswetten

 • Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude van het College van Procureurs-Generaal
 • Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude
 • Implicaties van de Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 • Opleggen van een bestuurlijke boete bij schending van de inlichtingenplicht
 • Verwijtbaarheid
 • Termijn voor het opleggen van de boete
 • Recidiveboete
 • Verrekenen van de bestuurlijke boete met de WWB in geval van recidive
 • ‘Robuuste incasso’
 • Procedure bij oplegging van de bestuurlijke boete

 

Handhavingsmogelijkheden

 • Fraudevormen
 • Mogelijkheden voor internationaal onderzoek
 • Verplichtingen die opgelegd kunnen worden in het kader van de sociale zekerheidswetgeving
 • Bevoegdheden van de toezichthouder bij handhaving van de sociale zekerheidsfraude
 • Bevoegdheden van de sociale recherche bij strafrechtelijk onderzoek
 • Sfeerovergang & una via