Module Milieustrafrecht

 

Algemeen

 • Systematiek van het milieustrafrecht
 • Relevante (soorten van) delicten
 • Verweren en jurisprudentie die met deze systematiek samenhangen, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan opzet, wederrechtelijkheid en causaliteit
 • Aansprakelijkheid van rechtspersonen en feitelijk leidinggevers
 • De rol van de bestuurlijke overheid o.a. als vergunningverlener & toezichthouder. Welke verweren hangen hiermee samen?
 • Verhouding toezicht en opsporing.
 • De rol van deskundigen in het milieustrafrecht.
 • Strafbaarheid van de overheid: Immuniteit & Wetsvoorstel Opheffing strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers
 • De invloed vanuit Europa en Straatsburgse jurisprudentie: positieve formele en materiële verplichtingen van de overheid terzake en de (mogelijke) gevolgen daarvan
 • Bespreking van high profile zaken als die van de Probo Koala, Oldfjell en de brand op het Industrieterrein Moerdijk bij Chemiepack 

 

EVOA

 • De (systematiek van de) Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen
 • De samenhang van deze verordening met overige Europese regelgeving
 • (de discussie rondom) Het begrip afval
 • Handelen in strijd met de EVOA
 • Prejudiciële vragen