Strafrechtelijke Invloeden bij de

Handhaving van het Mededingingsrecht 

 

Bij de handhaving van het mededingingsrecht spelen strafrechtelijke beginselen steeds vaker een belangrijke rol, mede vanwege uitbreiding van onderzoeksbevoegdheden en sanctiemogelijkheden. Tijdens deze cursus wordt nader ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen strafrechtelijke handhaving en bestuursrechtelijke handhaving. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan invloeden van het strafrecht op het handhavingsproces bij de Autoriteit Consument en Markt (voorheen NMa, OPTA en CA).

Doel van deze cursus is om in het kader van bestuursrechtelijke handhaving de kennis van de deelnemers te vergroten ten aanzien van enkele strafrechtelijke beginselen. Deze cursus biedt de deelnemers de benodigde kennis om te signaleren of toezichthouders de grenzen van hun bevoegdheden oprekken (of dreigen op te rekken) en hoe daarmee in de praktijk kan worden omgegaan.

 

Programma

 

Bestuursrechtelijke handhaving vs. strafrechtelijke handhaving

 • Bestuurlijke boeteprocedure
 • Onderzoeksbevoegdheden ACM
 • Sancties
 • Vergelijking met de aanpak van het Openbaar Ministerie

 

Strafrechtelijke beginselen in bestuurlijke boeteprocedures

 • Bestuursrechtelijk kader vs. strafrechtelijk kader: verschillen, overeenkomsten en knelpunten
 • Horen van getuigen
 • Zwijgrecht
 • Ne bis in idem beginsel
 • Nulla poena beginsel

 

Het strafrecht als inspiratiebron voor mededingingsrechtexperts

 • Feitelijk leidinggeven & opdrachtgeven
 • Medeplegen