Module Verdieping Faillissementsfraude

 

In een op de drie faillissementen wordt geconstateerd dat er door de bestuurders/aandeelhouders gefraudeerd is in het zicht van het faillissement. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aanpak van faillissementsfraude (weer) hoog op de politieke agenda is komen te staan.

Tijdens de cursus zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de strafrechtelijke, civielrechtelijke én fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude. Zo zal dieper in gegaan worden op de bankbreukdelicten (art. 340-344 Sr) en op het fenomeen van verschuilen achter (buitenlandse) rechtspersonen en/of stromannen. Naast het handhavingsbeleid van het Openbaar Ministerie zullen de instrumenten van de curator en fiscus aan bod komen. Uiteraard komen ook de recente ontwikkelingen en nieuwe maatregelen ter bestrijding van faillissementsfraude ruimschoots aan bod.

Alle onderwerpen zullen worden behandeld aan de hand van casussen en praktijkvoorbeelden.

 

Programma

 • Faillissementsfraude: schending van faillissementsrechtelijke normen
 • De rol van de curator, de fiscus & justitie 
 • Civielrechtelijke bestrijding via onder meer: De Pauliana, De Wet Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van Faillissement, Onrechtmatige Daad
 •  Strafrechtelijke bestrijding
 • De praktijk van de opsporing
 • Gedragingen vóór en tijdens faillissement
 • Adressaten van de artikelen 340 e.v. Sr en daderschap rechtspersonen
 • Het onderscheid tussen eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk
 • De betekenis van “ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers”
 • Inhoud van de bankbreukdelicten en de geschonden faillissementsrechtelijke normen
 • “Sanctionering administratieverplichtingen”
 • Verschuilen achter (buitenlandse) rechtspersonen en/of stromannen zinvol?
 • Papa Blanca
 • Voeging van de curator ten behoeve van de benadeelde schuldeisers in het strafproces tegen de fraudeur
 • Faillissementsrechtelijke inlichtingenplicht versus strafrechtelijk zwijgrecht en artikel 6 EVRM
 • Het strafproces tegen een failliet: voeging als benadeelde partij, oplegging van de maatregel van artikel 36f Sr en de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel
 • Nieuwe (straf)wetgeving