Faillissementsfraude: Fiscale aspecten 

 

Datum: Donderdag 22 september 2016
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Centrum van Den Haag
Kosten: € 475,- excl. BTW
PO-punten: 6 NOvA
Docenten: Jos Nieuwendijk, Jaap Timmer, Roel KerkKerckhoffs


Tijdens deze bijeenkomst wordt een kijkje gegeven in de keuken van de Belastingdienst en zal worden ingegaan op de rol en het belang van de fiscus bij de bestrijding van faillissementsfraude. In principe heeft de Belastingdienst geen directe betrokkenheid bij de strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude. Dat is anders waar het gaat om de civiel- en fiscaalrechtelijke aanpak. Tijdens deze bijeenkomst zal dan ook nader worden beschouwd welke activiteiten de Belastingdienst in dat kader onderneemt met betrekking tot faillissementsfraude. Denk hierbij aan de mogelijkheden van de Belastingdienst tot het instellen van een onderzoek naar mogelijke malversaties. Aan bod komt over welke informatie de Belastingdienst beschikt, maar ook wie wat doet binnen deze dienst en waar aanspreekpunten te vinden zijn. In het verlengde daarvan wordt de samenwerking tussen fiscus en de andere stakeholders behandeld.

Vervolgens wordt ingegaan op de rol van de FIOD bij faillissementsfraude, meer in het bijzonder die van de Coördinatiegroep faillissementsfraude en het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.
 

Docenten

 • Jos Nieuwendijk, Belastingdienst Invordering
   
 • Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude &  Coördinator Centraal Meldpunt Faillissementsfraude
   
 • Roel Kerckhoffs, advocaat-partner bij Hertoghs Advocaten-belastingkundigen  

 

Programma
 

Deel 1: De rol & het belang van de Belastingdienst bij de bestrijding van faillissementsfraude

Spreker: Jos Nieuwendijk

 • Rol Belastingdienst bij de integrale bestrijding van faillissementsfraude
 • Boekenonderzoek Belastingdienst
 • Mogelijkheden derdenonderzoeken
 • Geheimhoudingsplicht belastingambtenaren
 • Openstaande belastingschulden en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Keten- en inlenersaansprakelijkheid
 • Informatie-uitwisseling tussen fiscus en curator
 • Proceskostenvergoeding van de Belastingdienst
 • Casussen: optrekken Belastingdienst en curator

 

Deel 2: FIOD & faillissementsfraude

Spreker: Jaap Timmer

 • De rol van de FIOD bij de bestrijding van faillissementsfraude
 • Coördinatiegroep faillissementsfraude / Centraal Meldpunt Faillissementsfraude
 • Proces van melding / aangifte naar de opsporing van faillissementsfraude
 • Informatieverstrekking en -uitwisseling door de FIOD aan stakeholders
 • Praktijk en casussen

 

Deel 3: Fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude

Spreker: Roel Kerckhoffs

 • Wat is fraude? Fraude kan vanuit vele invalshoeken worden aangepakt. Fiscaal of commuun. Vele strafbepalingen lenen zich om fraude aan te pakken. Dat geldt zeker voor faillissementsfraude. Niet alleen de bepalingen van bedrieglijke bankbreuk worden gebruikt. Fiscaal kan ook worden ingezet.
 • Is alles fraude? Het dilemma van de brandweer. Om nog wat te redden worden wel eens fouten gemaakt.
 • Richtlijnen AAFD bij aanpak van fiscale fraude. Bespreken van het beslistraject. Eerder strafrecht bij faillissement/gebrek aan middelen.
 • Fiscale informatieverplichtingen jegens inspecteur, ontvanger. Ook met betrekking tot derden.
 • Rechtsmiddelen? Fiscaal/civiel.
 • Inzageverplichtingen van de inspecteur en de ontvanger jegens de fiscale belanghebbende. Wanneer en welke omvang?
 • Fiscale strafbepalingen uitleggen.
 • Fiscale boetebepalingen uitleggen in combinatie met de vierde tranche Awb
 • Nemo tenetur: betekenis ‘afgedwongen’ materiaal voor strafrechtelijk onderzoek/bewijs.
 • Betekenis van fiscale schikkingen: beter wat grover en sneller dan jaren onderzoek/procederen?

 

Doelgroep 

 • leden van het Openbaar Ministerie
 • leden van de zittende magistratuur
 • rechter-commissarissen
 • leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de politie en de FIOD
 • medewerkers van de Belastingdienst
 • forensische accountants
 • bedrijfsjuristen
 • fiscalisten
 • advocaten

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Donderdag 22 september 2016 | 10.00 - 17.00 uur
Inloop vanaf: 9.30 uur

Locatie: Centrum van Den Haag

Kosten: € 475,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader
 • Lunch
 • Consumpties

PO-punten: 6 NOvA