Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Praktische informatie

Donderdag 14 november 2019

9.30 - 17.00 uur

Inloop vanaf 9.00 uur

Gebruik deze lijn voor stack.png

Docenten

David Emmelkamp
advocaat bij Loyens Loeff

Marius Teengs Gerritsen
officier van justitie bij het Functioneel Parket met specialisme 'afpakken'

Gebruik deze lijn voor stack.png

Doelgroep

• Advocaten
• (overheids)juristen
• Toezichthouders
• Handhavers
• Openbaar Ministerie
• Rechterlijke macht
• Politie
• FIOD

Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Locatie

Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag

Download hier de routebeschrijving.

Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Kosten

EUR 399,- excl. 21% BTW

Inclusief

• (Digitale) syllabus
• Lunch
• Consumpties

Gebruik deze lijn voor stack.png

PO / PE punten: 6

• NOvA
• NBA
• KNB
• NEVOA
• RB
• NOB

Erkenningslogo kleur in jpg.jpg
nba.png
knb.png
rb.png
 
 
 
 

Tijdens deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van de ontnemingsmaatregel, actualiteiten en handvatten voor de praktijk.

Relevante onderwerpen worden benaderd zowel vanuit het perspectief van de advocatuur als het Openbaar Ministerie in een duo presentatie van David Emmelkamp (advocaat bij Loyens Loeff) en officier van justitie Marius Teengs Gerritsen.

Enerzijds komen de mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aan bod, terwijl anderzijds verweren en strategieën de revue passeren. Onderwerpen worden behandeld aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het delen van eigen ervaringen van de deelnemers en het stellen van vragen dan wel voorleggen van casussen.

Uiteraard komt ook de per 1 januari 2015 in werking getreden Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit aan bod en de gevolgen daarvan voor de ontnemingspraktijk. 


Programma
 

I      Inleiding

 • Doel ontnemingsmaatregel

 • Wettelijk kader

 • Ontneming vs andere manieren van afpakken


II     Voordeel

 • Wederrechtelijkheid voordeel

 • Verkrijgen van voordeel

 • Berekeningsmethoden/waarderingsmethoden

 • Besparing van kosten

 • Schatting van voordeel

 • Vervolgprofijt

 • Toerekenen van voordeel/hoofdelijkheid

 • Kostenaftrek, kosten in relatie tot voordeel


III    Bewijsrecht

 • Bewijsschema

 • Aannemelijkheid, voldoende aanwijzingen

 • Onrechtmatig verkregen bewijs

 • Bewijsvermoeden

 • EHRM Geerings

 • Omkering bewijslast

 • Fair trial


IV    Procedure

 • Vordering

 • Oproeping

 • Termijnen

 • Stukken

 • Schriftelijke voorbereiding

 • Ter terechtzitting

 • Hoger beroep

 • Cassatie

 • Getuigen/onderzoekswensen


V     Executie

 • Vaststellen betalingsverplichting

 • Lijfsdwang

 • Betalingsregeling

 • Strafrechtelijk executie onderzoek

 • Vermindering/kwijtschelding

 • Aftrek schadevergoeding benadeelde partijen

 • Samenloop van betalingsverplichtingen/dubbele ontneming

 • Draagkracht


VI    Praktijk

 • Strategieën

 • Schikkingen

 • Etc.


Beoordelingen

Eerdere deelnemers hebben deze cursus beoordeeld met gemiddeld een 8,0: