Ontneming

 

Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0

Datum: Donderdag 10 december 2015
Tijd: 9.45 - 17.15 uur
Inloop: vanaf 9.15 uur
Locatie: KIVI Den Haag (Prinsessegracht 23, 2514 AP)
Kosten: € 385,- excl. BTW
PO-punten: 6
Docenten: David Emmelkamp, Niels van der Laan (beiden De Roos & Pen), Jouko Barensen (Openbaar Ministerie)


Tijdens deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van de ontnemingsmaatregel, actualiteiten en handvatten voor de praktijk.

Relevante onderwerpen worden benaderd zowel vanuit het perspectief van de advocatuur als het Openbaar Ministerie in een duo presentatie van David Emmelkamp en Niels van der Laan (beiden advocaat bij De Roos & Pen) en officier van justitie Jouko Barensen.

Enerzijds komen de mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aan bod, terwijl anderzijds verweren en strategieën de revue passeren. Onderwerpen worden behandeld aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het delen van eigen ervaringen van de deelnemers en het stellen van vragen dan wel voorleggen van casussen.

Uiteraard komt ook de per 1 januari 2015 in werking getreden Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit aan bod en de gevolgen daarvan voor de ontnemingspraktijk. 

 

Programma

 

Inleiding & artikelsgewijs commentaar & structuur schetsen

 • artikelen 36e Sr, 511 Sv
 • Ontneming vs. andere manieren van afpakken

Voordeel

 • Wederrechtelijkheid voordeel
 • Verkrijgen van voordeel
 • Berekeningsmethoden/waarderingsmethoden
 • Besparing van kosten
 • Schatting van voordeel
 • Vervolgprofijt
 • Toerekenen van voordeel/hoofdelijkheid
 • Kostenaftrek, kosten in relatie tot voordeel

Bewijsrecht

 • Aannemelijkheid, voldoende aanwijzingen
 • Onrechtmatig verkregen bewijs
 • Bewijsvermoeden
 • EHRM Geerings
 • Omkering bewijslast
 • Fair trial

 

Bekijk hier het volledige programma in PDF.

Procedure

 • Vordering
 • Oproeping
 • Termijnen
 • Stukken
 • Schriftelijke voorbereiding
 • Ter terechtzitting
 • Hoger beroep
 • Cassatie
 • Getuigen/onderzoekswensen

Executie

 • Vaststellen betalingsverplichting
 • Lijfsdwang
 • Betalingsregeling
 • Strafrechtelijk executie onderzoek
 • Vermindering/kwijtschelding
 • Aftrek schadevergoeding benadeelde partijen
 • Samenloop van betalingsverplichtingen/dubbele ontneming
 • Draagkracht

Praktijk

 • Strategieën
 • Schikkingen
 • Etc. 

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Overheidsjuristen
 • Leden van de zittende en staande magistratuur
 • Leden van toezicht- en opsporingsteams
 • Handhavers

 

Docenten

 • David Emmelkamp; advocaat bij De Roos & Pen.
 • Niels van der Laan; advocaat bij De Roos & Pen en tevens raadsheer-plaatsvervanger in de strafkamer bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.
 • Jouko Barensen; officier van justitie met specialisme 'afpakken'.

 

 

Praktische Informatie  

 

Datum & tijd: Donderdag 10 december 2015 | 9.45 - 17.15 uur (inloop vanaf 9.15 uur).

Locatie: KIVI Den Haag (Prinsessegracht 23, 2514 AP)

Routebeschrijving 
Klik hier voor de routebeschrijving.

Kosten: € 385,- excl. BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader
 • Lunch
 • Consumpties

PO-punten: 6 NOvA

 

Beoordeling

Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0.

Reacties van deelnemers: 

 • "Deze cursus is een must-do"
 • "Goede combinatie van docenten"
 • "Volledig en diepgaand"
 • "Boeiend"
 • "Nuttig"
 • "Behandeling vanuit verschillende invalshoeken"
 • "Leerzame en volledige cursus"