Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Praktische informatie

Donderdag 30 januari 2020

Tijd: 9.30 - 16.45 uur

Inloop vanaf 9.00 uur

Gebruik deze lijn voor stack.png

Docent: Henk Dammers

Henk Dammers is decennialang werkzaam in alle geledingen van de opsporings- en toezichtwereld en beschikt dan ook over ruime ervaring. Zo was hij o.a. werkzaam bij politie, recherche, bijzondere opsporingsdiensten, sociale recherche en inspecties van diverse ministeries op zowel uitvoerend, leidinggevend als adviserend gebied. Daarnaast is hij ruim 20 jaar werkzaam als docent, opleider, trainer en auteur.

Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Locatie

Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag

Download hier de routebeschrijving.

Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Kosten

EUR 385,00 excl. 21% BTW

Inclusief

• (Digitale) syllabus
• Lunch
• Consumpties

Gebruik deze lijn voor stack.png

6 PO / PE punten

• NOvA
• NBA
• NEVOA
• RB
• KNB

Erkenningslogo kleur in jpg.jpg
 
 
 
 

Per 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Naar aanleiding hiervan zijn in 2018 de Wet politiegegevens (WPG) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG) eveneens gewijzigd.

Tijdens deze cursus komt aan bod wat de inwerkingtreding van de AVG en de daarmee samenhangende wetswijzigingen voor de dagelijkse praktijk van toezichthouders en handhavers betekent. Op een aansprekende manier worden praktijksituaties aan het wettelijk kader gekoppeld. Na de cursusdag zijn de cursisten met voldoende kennis toegerust om in de dagelijkse toezicht- en handhavingspraktijk met inachtneming van de AVG te werken.

Programma

Ochtendprogramma

 • Inleiding op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG

 • De beginselen die het uitgangspunt vormen bij de bescherming van persoonsgegevens

 • Welke gegevens die in het kader van toezicht en handhaving verwerkt worden onder de werkingssfeer van de AVG vallen

 • Het gebruik van het burgerservicenummer (BSN)

 • Het maken van foto’s van personen en het gebruik daarvan

 • Het verrichten van heimelijke waarnemingen (observaties) binnen bestuursrechtelijke handhaving

 • Welke gegevens al dan niet in het (boete)rapport gebruikt mogen worden

 • De gronden waarop en de motivatie waarmee de toezichthouder gegevens van derden vordert bij banken, verzekeringsmaatschappijen etc.

 • Het gevolg voor het onderzoek als de toezichthouder inzage van gegevens vordert

Middagprogramma

 • Het uitwisselen van gegevens tussen de toezichthouder en derden en vice versa

 • De mogelijkheden voor de toezichthouder om gegevens van de politie te verkrijgen

 • De mogelijkheden om processen-verbaal, delen daarvan of documenten uit het strafrechtdossier in bestuursrecht te gebruiken

 • De gevallen waarin de toezichthouder aan politie en justitie inlichtingen kan of moet verstrekken

 • Het implementeren in het strafrechtelijk onderzoek van inlichtingen die uit toezicht zijn verkregen (voor de zogenaamde ‘dubbele pet’ functionarissen zoals toezichthouders/buitengewoon opsporingsambtenaren –BOA-)

 • Het verstrekken van strafrechtelijke gegevens door BOA’s aan de organisatie waar zij werken ten behoeve van bestuursrechtelijke doelen

 • De rechten van degene van wie gegevens verwerkt zijn

 • De toezichthouder op de AVG

Doelgroep

De cursus is voornamelijk bestemd voor toezichthouders, handhavers en andere bij het toezicht- en handhavingsproces betrokken partijen.