Datum: Donderdag 19 mei 2016
Tijd: 10.15 - 16.00 uur
Locatie: Prinsessegracht 23 te (2514 AP) Den Haag
Kosten: € 355,- excl. 21 % BTW
PO-punten: 5
Docenten: 
Martine van der Staak & Sven Brinkhoff


Gedurende het opsporingsonderzoek wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van verschillende bevoegdheden om gegevens van burgers te verzamelen en te beheren. Daarnaast is er een tendens zichtbaar dat gegevens die in een andere dan strafrechtelijke context worden verzameld, worden aangewend voor strafrechtelijk onderzoek. Indien hierbij sprake is van persoonsgegevens kan dit botsen met de bescherming van de privacy. Onderwerp van deze cursus is dit spanningsveld tussen strafrecht en privacy.

Tijdens deze cursus wordt allereerst ingegaan op de verschillende waarden van het recht op privacy en de inbreuken hierop door verwerkingen van persoonsgegevens in het straf(proces)recht. Vervolgens komt de verhouding tussen privacy en het gebruik van startinformatie als start van een strafrechtelijk onderzoek aan bod. Niet alleen zal aandacht worden besteed aan startinformatie van bijvoorbeeld de belastingdienst, maar ook startinformatie 'schimmige bronnen' als de AIVD en andere Nederlandse inlichtingendiensten, buitenlandse diensten zoals de de Amerikaanse Drug Enforcement Administration, particuliere recherchebureaus en anonieme meldlijnen. 

Centraal staan privacyverweren in het strafproces. In dat kader worden onder meer de geldende criteria voor schendingen van het recht op privacy in het Wetboek van Strafvordering behandeld en de rechtmatigheid van moderne opsporingstechnieken & BOB-middelen als drones, warmtebeeldcamera’s, IMSI-catcher, stealth-sms en het bewaren telecommunicatiegegevens. Hier wordt ook ingegaan op de gevolgen van privacyschendingen: worden deze nog gesanctioneerd, en zo ja, op welke wijze?

Een volgend onderdeel van de cursus ziet op privacy & de media. Hierbij passeren onder meer de gebalkte mediafoto’s / tv-fragmenten, opsporingsberichtgeving en - heel actueel - het door Justitie verstrekken van de beelden van politieverhoren van verdachten aan de media de revue. 

 

Programma
 

1. De betekenis van privacy

 • Individueel
 • Relationeel
 • Maatschappelijk
   

2. Privacy en startinformatie

 • Anonieme startinformatie (waaronder ook MMA)
 • Startinformatie van andere overheidsdiensten (belastingdienst etc.)
 • Startinformatie van burgers
 • Startinformatie uit het buitenland
 • Startinformatie van inlichtingendiensten
   

3. Privacyverweren in het strafproces

 • De geldende criteria voor schendingen van het recht op privacy in het Wetboek van Strafvordering
 • De rechtmatigheid van moderne opsporingstechnieken en BOB-middelen: drones, warmtebeeldcamera’s, IMSI-catcher, stealth-sms, bewaren telecommunicatiegegevens (waarom een uitspraak van het Hof van Justitie) etc.
 • Gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad van 19 februari 2013: worden privacyschendingen nog gesanctioneerd?
   

4. Privacy en de media in strafzaken

 • Gebalkte mediafoto’s / tv-fragmenten (portretrecht; vrijheid van meningsuiting)
 • Opsporingsberichtgeving (websites; filmpjes op internet etc.

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen
 • Overheidsjuristen
 • Openbaar Ministerie
 • Rechterlijke macht
 • Politie
 • Belastingdienst

 

Docenten

 • Martine van der Staak; Universitair docent Straf- en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Sven Brinkhoff; Universitair docent Straf- en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Donderdag 19 mei 2016 | 10.15 - 16.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur).

Locatie: Prinsessegracht 23 te (2514 AP) Den Haag

Kosten: € 355,- excl. BTW

Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader
 • Lunch 
 • Consumpties

Nemen er meerdere personen van uw kantoor of organisatie deel aan de cursus, dan ontvangt u beiden €25,- korting.

PO-punten: 5 NOvA