Inschrijven mogelijk t/m 2 november

Datum:   Vrijdag 3 november 2017
Tijd:   12.30 - 17.00 uur
Inloop:   vanaf 12.00 uur met belegde broodjes
Locatie:   Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag
Kosten:   € 285,- excl. BTW
PO/PE-punten:   4
Docent:   Thom Dieben


Er zullen maar weinig advocaten zijn die niet bekend zijn met het belang van de rechtspraak uit Straatsburg. Veel minder bekend is hoe een klacht in Straatsburg moeten worden ingediend en hoe de procedure vervolgens verder verloopt. Daar komt bij dat het EHRM de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor verzoekschriften recentelijk heeft aangescherpt. Als gevolg van die aanscherping is de stuitingsmogelijkheid afgeschaft en wordt een verzoekschrift dat niet aan de formele vereisten voldoet niet meer in behandeling genomen. Deze cursus is bedoeld voor advocaten die veel gemaakte fouten op dit punt willen voorkomen en graag meer willen weten over de klachtprocedure in Straatsburg.

Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen:

 • Wat te doen alvorens een klacht in te dienen? (o.a. uitputting nationale rechtsmiddelen, tijdslimieten etc.);
   
 • Het opstellen en indienen van de klacht zelf (o.a. de nieuwe Rule 47 van de Rules of Court van het EHRM als gevolg waarvan sloten met klachten niet-ontvankelijk worden verklaard ivm niet voldaan aan formele vereisten);
   
 • Het verdere verloop van de klachtprocedure (o.a. repliek Nederlandse regering, dupliek klager, zitting, eventuele verwijzing naar Grote Kamer, welke procedurele vereisten gelden er? Tot wanneer kan de Nederlandse regering (en klager) nog bepaalde argumenten in brengen? etc.);
   
 • Het verzoek tot schadevergoeding (claim for just satisfaction: wat kan wel en wat kan niet gevraagd worden?);
   
 • Het treffen van een minnelijke schikking / unilateral declaration Nederlandse regering (waarom wel doen, waarom niet?);
   
 • De mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand door het EHRM (toevoeging vs. legal aid door het EHRM ex art. 100 Rules of Court);
   
 • De uitspraak van het EHRM (de (on)mogelijkheden van beroep; tenuitvoerlegging van de uitspraak; wat te doen bij interpretatieproblemen; eventuele herziening van de uitspraak);
   
 • De mogelijkheden in Nederland met een succesvolle klacht (herziening etc.);
   
 • Vervolgmogelijkheden als de klacht is afgewezen (o.a. klacht bij VN Mensenrechtencomité in Genève).
   

Thom Dieben, JahaeRaymakers

Docent: Thom Dieben

Thom is advocaat-partner bij JahaeRaymaekers Advocaten en docent (Europees) straf(proces)recht aan de Universiteit Maastricht. Hij treedt zeer regelmatig op als advocaat in zaken bij het EHRM.

 

Doelgroep

 • Strafrecht advocaten
 • Vreemdelingenrecht advocaten 
 • Advocaten civiel recht 
 • Andere geintereseerden in de procedure bij het EHRM

 

Praktische Informatie

Datum: Vrijdag 3 november 2017

Tijd: 12.30 - 17.00 uur
Inloop vanaf 12.00 uur met belegde broodjes

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag

Kosten: € 285,- excl. BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader
 • Lunch
 • Consumpties

 

Beoordeling 

Deze cursus is eerder beoordeeld met een 8,9:

 • "Erg nuttig en nodig voor iedere advocaat die een klacht bij het EVRM in wil dienen" 
 • "Zeer nuttig" 
 • "Praktisch toepasbaar" 
 • "Aanrader" 
 • "Duidelijk uitgelegd" 
 • "Heel praktijkgericht" 
 • "Geeft een goed beeld van de procedure bij het EHRM"