Expertisegebieden.png

Ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel

Donderdag 14 november 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. 21% BTW

Docenten: David Emmelkamp & Marius Teengs Gerritsen

Tijdens deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van de ontnemingsmaatregel, actualiteiten en handvatten voor de praktijk. Relevante onderwerpen worden benaderd zowel vanuit het perspectief van de advocatuur als het Openbaar Ministerie in een duo presentatie van David Emmelkamp (advocaat bij Loyens Loeff) en officier van justitie Marius Teengs Gerritsen. Enerzijds komen de mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aan bod, terwijl anderzijds verweren en strategieën de revue passeren. Onderwerpen worden behandeld aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het delen van eigen ervaringen van de deelnemers en het stellen van vragen dan wel voorleggen van casussen.

 
Expertisegebieden.png

Getuigenverhoren in strafzaken: theorie, praktijk en strategie

Woensdag 27 november & Dinsdag 10 december 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 12 | € 865,- excl. 21% BTW

Docenten: Jacqueline Kuijper & Sander van 't Hullenaar & Jannie van der Sleen

Tijdens deze cursus komt zowel de theorie als de praktijk rondom getuigenverhoren aan bod. Deze cursus geeft, naast het relevant wettelijk kader, tips en tricks voor bij het toegewezen krijgen van getuigen alsmede het getuigenverhoor zelf. De meest relevante jurisprudentie van zowel de Hoge Raad als het Europese Hof voor de Rechten op het gebied van het horen van getuigen in de verschillende fasen van het strafproces wordt belicht. Tot slot wordt inzicht geboden op gebied van verhoormethoden en -technieken, gebruikswaarde en betrouwbaarheid van getuigenverklaringen.

 
Expertisegebieden.png

Tweedaagse Verdiepingscursus Strafrechtelijk Bewijsrecht

Dinsdag 3 december & Maandag 16 december 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 12 | EUR 849,- excl. 21% BTW

Docenten: Leo Hendriks & Marius Teengs Gerritsen

Tijdens deze tweedaagse interactieve cursus komen de verschillende aspecten van het strafrechtelijke bewijsrecht aan de orde met de juiste mix van theorie en praktijk. Aan de hand van concrete voorbeelden en jurisprudentie wordt inzicht geboden in hoe het strafrechtelijk bewijsrecht) in de praktijk uitwerkt. Hierbij komen tevens Europese invloeden en te verwachten ontwikkelingen aan bod. Bij deelname aan deze cursus krijgt u een compleet en actueel overzicht van het strafrechtelijke bewijsrecht.

 
Expertisegebieden.png

Cassatie in Strafzaken

Vrijdag 13 maart 2020 | 9.30 - 16.45 uur

PO-punten: 6 | € 375,- excl. 21% BTW

Docenten: Joost Nan & Edwin Bleichrodt

Tijdens de cursus wordt ingegaan op het procederen in feitelijke aanleg met het oog op cassatie en het herkennen van ‘zwakke’ punten in een arrest. Wat zijn bovendien de voor- en nadelen van casseren? Vervolgens passeert de procedure in cassatie de revue (stellen, procesreglement, ontvangen stukken, aanvullingen door het hof, de benadeelde partij in cassatie). Ook beslaat de cursus de inhoudelijke kant van de zaak: de cassatieschriftuur. Hier wordt aandacht besteed aan de formele eisen, het inrichten van de schriftuur en de opbouw van cassatiemiddelen, cassatiegronden ex artikel 79 RO, de drie soorten oordelen van de feitenrechter en de behandeling van de zaak na terug- of verwijzing.