Gebruik deze lijn voor stack.png

Cassatie in Strafzaken

Dinsdag 14 mei 2019 | 9.30 - 16.45 uur

PO-punten: 6 | € 375,- excl. 21% BTW

Docenten: Joost Nan & Edwin Bleichrodt

Cassatieprocedures in strafzaken zijn een aparte tak van sport, aangezien deze procedure een heel ander karakter heeft dan een strafzaak in eerste aanleg of in hoger beroep. Tijdens deze cursus worden de laatste ontwikkelingen, kansen en valkuilen waar in de cassatiepraktijk tegenaan gelopen kan worden besproken, vanuit het perspectief van alle bij de cassatierechtspraak betrokken rollen.

 
Gebruik deze lijn voor stack.png

Bijstand door de ogen van fraudeverdachten | Beleving en gevolgen van strafrechtspleging & afwegingen bij advisering

Maandag 30 september 2019 | 13.30 - 18.00 uur

PO-punten: 4 | € 325,- excl. 21% BTW

Docenten: Wim Huisman & Dennis Lesmeister

Strafrechtelijke onderzoeken naar fraude onderscheiden zich van onderzoeken naar de meer commune feiten. Verdachten in dergelijke fraudeonderzoeken, fraudeverdachten, voldoen over het algemeen aan een bepaald profiel. Vaak zijn zij intelligent, hebben een gezin, goede baan dan wel een eigen onderneming. Deze cursus heeft tot doel inzicht te geven in de niet-juridische impact van strafrechtelijke onderzoeken en een eventueel daarop volgende strafrechtelijk vervolging voor fraudeverdachten.

 
Gebruik deze lijn voor stack.png

Ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel

Donderdag 14 november 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. 21% BTW

Docenten: David Emmelkamp & Marius Teengs Gerritsen

Tijdens deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van de ontnemingsmaatregel, actualiteiten en handvatten voor de praktijk. Relevante onderwerpen worden benaderd zowel vanuit het perspectief van de advocatuur als het Openbaar Ministerie in een duo presentatie van David Emmelkamp (advocaat bij Loyens Loeff) en officier van justitie Marius Teengs Gerritsen. Enerzijds komen de mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aan bod, terwijl anderzijds verweren en strategieën de revue passeren. Onderwerpen worden behandeld aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het delen van eigen ervaringen van de deelnemers en het stellen van vragen dan wel voorleggen van casussen.

 
Gebruik deze lijn voor stack.png

Getuigenverhoren in strafzaken: theorie, praktijk en strategie

Woensdag 27 november & Dinsdag 10 december 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 12 | € 865,- excl. 21% BTW

Docenten: Jacqueline Kuijper & Sander van 't Hullenaar & Jannie van der Sleen

Tijdens deze cursus komt zowel de theorie als de praktijk rondom getuigenverhoren aan bod. Deze cursus geeft, naast het relevant wettelijk kader, tips en tricks voor bij het toegewezen krijgen van getuigen alsmede het getuigenverhoor zelf. De meest relevante jurisprudentie van zowel de Hoge Raad als het Europese Hof voor de Rechten op het gebied van het horen van getuigen in de verschillende fasen van het strafproces wordt belicht. Tot slot wordt inzicht geboden op gebied van verhoormethoden en -technieken, gebruikswaarde en betrouwbaarheid van getuigenverklaringen.