Raakvlakken tussen Strafrecht & Arbeidsrecht

Datum:  Vrijdag 20 november 2015
Tijd:  10.00 – 16.30 uur
Inloop:  vanaf 9.30 uur
Locatie:  Plein 15-16, Den Haag
Kosten:  € 355,- excl. BTW
PO-punten:  5

Deze cursus is eerder beoordeeld met een

8,0


Wat als een werkgever het vermoeden heeft dat een van zijn medewerkers zich schuldig maakt of heeft gemaakt aan een strafbaar feit (diefstal, verduistering, fraude)? Welke bevoegdheden geniet hij? Welke onderzoeksmethoden staan hem ter beschikking en welke onderzoeksmiddelen kan hij inzetten? En wat als inderdaad wordt geconstateerd dat er een strafbaar feit is gepleegd? Welke gevolgen heeft of kan dit hebben voor de arbeidsovereenkomst? En hoe ziet een eventueel strafrechtelijk traject eruit? 

Wat en hoe adviseert u deze werkgever?

Tijdens deze cursus worden op deze en meer vragen antwoord gegeven. Hierbij komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Strafbare feiten op de werkvloer en strafbare feiten die het dienstverband (kunnen) raken;
 • De bevoegdheid en toelaatbaarheid van de werkgever tot het verrichten van onderzoek;
 • Onderzoeksmethoden (o.a. intern onderzoek, forensisch accountantsonderzoek, onderzoek door recherchebureau en justitieel onderzoek);
 • Onderzoeksmiddelen (onderzoeken van de administratie, zichtbaar resp. verborgen cameratoezicht, observatie, inzien van de e-mailbox);
 • Positie van de werknemer;
 • Privacy op de werkplek;
 • Strafrechtelijk traject (het doen van aangifte, voeging als benadeelde partij, artikel 12 Sv-procedure);
 • Arbeidsrechtelijke gevolgen constatering strafbaar feit (schorsing, ontbinding arbeidsovereenkomst, ontslag op staande voet);
 • Verklaring omtrent gedrag;
 • Toelaatbaarheid van bewijs: civiele vs. strafrechtelijke procedure.

Deze en meer onderwerpen zullen worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

 

Programma

 

10:00 – 11:15 uur

Introductie

 • Strafbare feiten in dienstverband die het dienstverband raken
 • De positie van de werkgever
 • Voorzorgsmaatregelen/waarborgen
 • Bedrijfsreglementen/handboeken
 • Arbeidsrechtelijk onderzoek door de werkgever
 • Bevoegdheid en toelaatbaarheid
 • Ter beschikking staande onderzoeksmethoden
 • Strafrechtelijke beperkingen onderzoeksmethoden
 • Beperkingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
 • Status particulier recherchebureau
 • De positie van de werknemer
 • Juridische positie van de werknemer
 • Privacy op de werkplek
 • Onschuldpresumptie

 

11:30 - 12:45 uur

Een werknemer heeft een strafbaar feit gepleegd

 • Strafrechtelijke gevolgen
 • Het doen van aangifte
 • Het verdere traject (tot aan de zitting)
 • Impact voor de organisatie
 • Toelaatbaarheid van bewijs
 • Voeging als benadeelde partij
 • Artikel 12 Sv-procedure
 • Arbeidsrechtelijke gevolgen
 • Ontbinding, schorsing of ontslag op staande voet?
 • Voorlopige hechtenis
 • Geen arbeid geen loon
 • Clausules in arbeidscontract (preventieve werking)
 • Verklaring omtrent gedrag

 

13:30 - 14:45 uur

Arbeidsrecht vs. Strafrecht

 • Toelaatbaarheid onrechtmatig verkregen bewijs
 • civiel recht vs. strafrecht
 • Praktijkvoorbeelden

 

15:00 - 16:15 uur

Klokkenluiders

 • Waar hangt de klepel?
 • Grondslag
 • Rechtsbescherming
 • Jurisprudentie
 • Ontwikkelingen

16.30 uur

Afsluiting

 

Docenten

 • Mr. V.Q. (Valérie) Vallenduuk, partner bij Vallenduuk Advocaten
 • Mr. M.S. (Marcel) Kikkert, advocaat bij Vallenduuk Advocaten

 

Doelgroep 

 • Advocaten (arbeidsrecht & strafrecht)
 • (Bedrijfs)juristen

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Vrijdag 20 november 2015 | 10.00 – 16.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur).

Locatie: Plein 15-16 (2511 CR) te Den Haag.
Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten) en nabij Pleingarage (2 minuten).

Routebeschrijving
Klik hier voor de routebeschrijving.

Kosten: € 355,- excl. BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader
 • Lunch
 • Consumpties  
 

Beoordelingen

Reacties van deelnemers: 

 • "Originele cursus"
 • "Veel gelegenheid voor discussie en uitwisseling van ervaringen"
 • "Nuttig"
 • "Dynamisch"
 • "Informatief en interactief"
 • "Bruikbaar voor de praktijk"