Datum:   Donderdag 8 november 2018
Tijd:   10.00 - 17.00 uur          
Inloop:   vanaf 9.30 uur
Locatie:   Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag
Kosten:  € 399,- excl. 21% BTW
PO-punten:   6
Docenten:   Tomasz Kodrzycki, Josien Pauwelussen en Klaas Leenman


Internationale sancties zijn politieke instrumenten die door staten in hun buitenland- en veiligheidsbeleid worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenrechten. Ze vormen ook een belangrijk wapen in de strijd tegen terrorisme. 

Naleving van sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving van sanctieregelgeving. Deze regelgeving vindt zijn oorsprong meestal in het internationale recht en is relatief complex. Sanctieregelgeving volgt naar zijn aard de internationale politieke ontwikkelingen en is daardoor doorlopend in verandering. Dat maakt het voor (rechts)personen alsook voor medewerkers van de douane, leden van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie lastige materie.

De aansprakelijkheidsrisico’s bij niet-naleving zijn aanzienlijk. Niet alleen kunnen goederen worden ingenomen, ook dreigt er strafvervolging waarbij gevangenisstraffen en hoge boetes geen uitzondering zijn.

Tijdens deze cursus worden de hoofdlijnen van de sanctieregelgeving besproken en wordt ingegaan op de naleving ervan in de praktijk. Daarbij komt tevens aan bod welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmechanismen en punitieve sancties opgelegd kunnen worden bij overtreding van die sanctieregelgeving. 
 

Programma

Deel 1

Dennis Leenman

 • Geschiedenis en achtergrond wetgeving

 • Doelen & belang wetgeving

 • Juridisch Kader

 • Toezicht & handhaving

 • Bevoegdheden Douane

Deel 2

Josien Pauwelussen

 • Strafrechtelijke vervolging & beleid OM

 • Relevante Jurisprudentie

Deel 3

Tomasz Kodrzycki

 • Compliancemaatregelen

 • Verweren & strategieën voor de verdediging

 • Casus

Deel 4

Klaas Leenman

 • Knelpunten bij beslag aan de hand van praktijkcasus

 • Trends & ontwikkelingen

Doelgroep

 • Advocaten

 • (overheids)juristen

 • Compliace professionals

 • Toezichthouders

 • Handhavers

 • Openbaar Ministerie

 • Rechterlijke macht

 • Politie

 • FIOD

 • Belastingdienst

 • Adviseurs


Docenten

 • Klaas Leenman, Douane Account Manager Strategic Goods and Sanctions

 • Josien Pauwelussen, Officier van Justitie Functioneel Parket Amsterdam

 • Tomasz Kodrzycki, Advocaat bij JahaeRaymakers 

 • Dennis Leenman, Douane

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Donderdag 8 november 2018 | 10.00 - 17.00 uur
Inloop vanaf 9.30 uur

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag

Kosten: € 399,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

ORDE_PO_6.jpg
 • Digitale reader

 • Lunch

 • Consumpties

PO-punten: 6