Datum:   Donderdag 14 juni 2018
Tijd:   10.00 - 16.15 uur          
Inloop:   vanaf 9.30 uur
Locatie:   Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag
Kosten:  € 375,- excl. 21% BTW
PO-punten:   5
Docent:   Sven Brinkhoff


Voor de strafadvocaat, rechter-commissaris en zittingsrechter is het vaak niet eenvoudig om zicht te krijgen op de informatie die ten grondslag ligt aan de start van een strafrechtelijk onderzoek. Hoe deze informatie is verkregen en of het om betrouwbare informatie gaat blijft veelal onduidelijk. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als de startinformatie afkomstig is van het TCI, de AIVD, buitenlandse opsporingsdiensten (zoals de DEA) en natuurlijk bij de anonieme meldingen van MMA. Bij de startinformatie afkomstig van andere overheidsdiensten (zoals de Belastingdienst of het UWV) spelen weer hele andere aspecten een rol, waaronder met name mogelijke privacyschendingen.
In deze cursus wordt inzicht gegeven in de manier waarop startinformatie wordt verzameld. De strafadvocaat wordt een stevig handvat geboden om effectief verweer te kunnen voeren op de betrouwbaarheid van startinformatie en de rechtmatigheid van de verkrijging ervan. De (zittings)rechter krijgt een handvat aangereikt om adequaat te reageren op verweren over startinformatie. Ten slotte is deze cursus nuttig voor onder meer de politie, omdat inzicht wordt gegeven in wat de rechtsregels zijn rondom startinformatie en een inkijk wordt gegeven in de manier waarop startinformatie een rol speelt in het strafproces.

In deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de gevaren en risico’s die verbonden zijn aan het verkrijgen van startinformatie en het gebruikmaken ervan in het strafproces;
 • de wijze waarop startinformatie wordt verkregen;
 • het gebruik van en de controle op anonieme startinformatie (afkomstig van TCI, AIVD en MMA);
 • het voeren van verweer op startinformatie: onmogelijkheden, frustraties en kansen;
 • het adequaat reageren op verweren over startinformatie door de rechter-commissaris en zittingsrechter;
 • sanctionering van onrechtmatigheden en de toepassing van art. 359a Sv in relatie tot startinformatie.
   

Programma

1.  Inleiding

 • definitie
 • de rol van startinformatie in het strafproces
   

2. Startinformatie afkomstig van o.a. het TCI, MMA, AIVD, buitenlandse instanties

 • wijze van verkrijging van deze vormen van startinformatie
 • risico’s die samengehangen met deze vorm van startinformatie
 • verweren in het strafproces (verdenking?, onrechtmatigheid?, bewijsmiddel?)
   

3. Verweren rondom startinformatie

 • verweren rondom het bestaan van een verdenking op basis van startinformatie
 • rechtmatigheidsverweren met betrekking tot startinformatie
 • verweren met betrekking tot het gebruik van startinformatie voor het bewijs
 • de lijn van de Hoge Raad rondom deze verweren, maar ook veel feitenrechtspraak
   

4. Startinformatie en de toepassing van art. 359a Sv

 • de toepassing van art. 359a Sv in zijn algemeen
 • de lijn van de Hoge Raad
 • en wederom veel feitenrechtspraak

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen
 • Overheidsjuristen
 • Openbaar Ministerie
 • Rechterlijke macht
 • Politie
 • Belastingdienst

(academisch geschoolde juristen)
 

Niveau: Verdieping
 

Docent

 • mr. dr. Sven Brinkhoff; Universitair docent Straf- en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: onderdag 14 juni 2018 van 10.00 - 16.15 uur          
Inloop vanaf 9.30 uur

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag

Kosten: € 375,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader
 • Lunch
 • Consumpties