Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,3

Datum: Vrijdag 29 september 2017
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Centrum van Den Haag
Kosten: € 399,- excl. BTW
PO-punten: 6
Docenten: Taru Spronken & Thom Dieben


De strafrechtspraktijk gaat interessante tijden tegemoet. Anders dan in andere rechtsgebieden zijn we in het strafrecht nog niet zo gewend aan rechtstreekse werking van richtlijnen en bemoeienis van het EU Hof van Justitie bij de interpretatie ervan. Met ingang van 1 december 2014 heeft het Hof van Justitie echter volledige jurisdictie gekregen over de pre-Lissabon regelgeving op strafrechtelijk gebied. Daardoor zal het HvJ EU een belangrijke rol gaan spelen bij de ontwikkeling van strafprocessuele waarborgen, waar voorheen vooral het EHRM de scepter zwaaide.

In dat kader staat tijdens deze cursus de wisselwerking centraal tussen de jurisprudentie van de Hoge Raad, het EHRM en het HvJ EU. Deze wisselwerking wordt door Taru Sponken & Thom Dieben toegelicht aan de hand van actuele onderwerpen en ontwikkelingen, waarbij ook de ‘procedural safeguards’ richtlijnen (o.a. recht op vertolking en vertaling; recht op informatie; recht op toegang raadsman; onschuldpresumptie en aanwezigheidsrecht) en enkele ‘wederzijdse erkenning’-instrumenten aan bod komen (o.a. Europees executiebevel; en Europees toezichtsbevel). Deze ontwikkelingen worden gekoppeld aan de dagelijkse strafrechtpraktijk, waarbij wordt ingegaan op de andere c.q. nieuwe denkwijze die het EU recht vergt van het OM, de verdediging en de zittingsrechter.

Tot slot wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling dat iedere strafrechter in beginsel Unierechter is, het EU recht moet toepassen en onder omstandigheden verplicht is om prejudiciële vragen te stellen.

De te bespreken actuele ontwikkelingen zullen tijdens de cursus onder meer gekoppeld worden aan de volgende onderwerpen:

 • Voorrang van het EU recht;
 • (in)directe werking van het EU recht;
 • Wederzijdse erkenning;
 • Procedural safeguards;
 • Europees executiebevel (WETS);
 • Europees toezichtsbevel (overdracht schorsing VH);
 • Zwijgrecht
 • Onschuldpresumptie
 • Slachtofferrechten
 • Recht op rechtsbijstand/advocaat bij politieverhoor
 • Redelijke termijn

 

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Overheidsjuristen
 • Openbaar Ministerie
 • Rechterlijke macht
 • Bedrijfsjuristen
 • Academici

 

Niveau

Verdieping

 

Docenten

 • Taru Sponken, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar Straf(proces)-recht aan de Universiteit Maastricht
   
 • Thom Dieben, advocaat-partner bij JahaeRaymakers Advocaten en docent aan de Universiteit Maastricht en de Hogeschool Utrecht. Sinds 2014 is Thom eveneens lid van de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Vrijdag 29 september 2017 | 10.00-17.00 (inloop vanaf 9.30 uur)

Locatie: Centrum van Den Haag

Kosten: € 399,- excl. BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Syllabus
 • Lunch
 • Consumpties 

PO-punten: 6 NOvA

 

Beoordeling 

Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,3.

Reacties van deelnemers :

 • "Goede introductie in noodzakelijke kennis" 
 • "Zeer nuttig" 
 • "Eye opener voor wat betreft een nog onbekende bron voor verweren in strafzaken" 
 • Toegepast op de praktijk" 
 • "Inleiding in doorwerking van Europees recht" 
 • "Praktisch" 
 • "Erg diepgaand"